Woon- en energieadvies

Inhoud

Woonwijzer Waasland

Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er renovatiewerken op de planning? Vragen rond thermografische scans of de zonnekaart? De medewerkers van Energiehuis Waasland staan klaar om jou te begeleiden en ondersteunen. Neem gerust contact op via:

Je kan voor alle vragen rond renovaties, premies, energiefacturen, .... op afspraak terecht in het gemeentelijk energieloket.

Je kan in het gemeentehuis van Kruibeke terecht bij een medewerker van Woonwijzer Waasland als je hiervoor een afspraak hebt gemaakt, elke tweede maandagvoormiddag van de maand. Als inwoner van Kruibeke kan je ook naar het zitmoment van Woonwijzer Waasland in andere gemeenten van het Waasland gaan. Waar en wanneer Woonwijzer Waasland aanwezig is, vind je op het woon- en energieloket.

Je kan bij het energieloket terecht op afspraak op de volgende momenten:

 • Maandag 15 januari 2024
 • Maandag 12 februari 2024
 • Maandag 11 maart 2024
 • Maandag 15 april 2024
 • Maandag 13 mei 2024
 • Maandag 10 juni 2024

Tijdens schoolvakanties kan de planning van de zitmomenten worden aangepast.

Om een afspraak te maken, neem je contact op met Woonwijzer Waasland via 03 500 47 40 of woonwijzerwaasland@interwaas.be of je vult het webformulier in op www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen.

Je vindt alle info over Woonwijzer Waasland op Woonwijzer Waasland | Interwaas.

Bouw- en renovatieadvies

Wie duurzaam (ver)bouwt, wint altijd. Maar vaak weten mensen niet hoe eraan te beginnen. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of keuze van materialen? Met advies geraak je op de juiste weg. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen wil advies toegankelijk maken voor alle Oost-Vlamingen en dus ook voor de inwoners van Kruibeke:

 • bouwadvies voor nieuwe woningen
 • renovatieadvies voor bestaande woningen

Renovatieadvies

Wil je duurzaam verbouwen maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Met persoonlijk renovatieadvies geraak je op de juiste weg. Een professioneel adviseur komt bij jou aan huis en overloopt samen met jou de duurzame mogelijkheden voor jouw verbouwbouwplannen.

Naast een antwoord op jouw adviesvraag, krijg je een stappenplan op maat met alle maatregelen die belangrijk zijn om jouw woning energiezuinig te maken.

 • Welke woningen? Voor bestaande woningen
 • Voor wie? Voor alle Oost-Vlamingen. Ook je architect of aannemer is welkom
 • Prijs? Gratis
 • Waar? Ter plaatste in jouw te renoveren woning

Bouwadvies

Wil je duurzaam bouwen maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Met persoonlijk bouwadvies geraak je op de juiste weg. Een professioneel adviseur overloopt samen met jou de duurzame mogelijkheden voor jouw nieuwbouwplannen.

Tijdens de afspraak krijg je een oplossing op maat en concrete antwoorden op je vragen.

 • Welke woningen? Nieuwbouwwoningen
 • Voor wie? Voor alle Oost-Vlamingen. Ook je architect of aannemer is welkom
 • Prijs? Gratis
 • Waar? Het advies vindt plaats in het kantoor van de MilieuAdviesWinkel - Koningin Maria Hendrikaplein 5/201 in Gent

Heb je enkel een korte vraag? Stel deze dan via het infoloket.

V-test

Alle particulieren (gezinnen, alleenstaanden, samenwonenden, …) kunnen zowel voor elektriciteit als voor aardgas de beste leverancier zoeken. Het maakt niet uit of je in een (huur)woning of appartement woont. Het resultaat van de V-test is inclusief btw. Zelfstandigen, vrije beroepers en KMO’s op laagspanning met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA en zelfstandigen, vrije beroepers en KMO’s met een lage drukaansluiting kunnen energieleveranciers vergelijken. Je aansluitingsvermogen vraagt je na bij uw netbeheerder. Je elektriciteitsverbruik moet beperkt zijn tot 59.999 kWh, je aardgasverbruik tot 149.999 kWh. Het resultaat is exclusief btw. Meer info lees je op https://vtest.vreg.be/
 
Voor meer info en begeleiding bij het uitvoeren van de V-test kan je terecht bij Interwaas.

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis. Door een eenvoudige inspectie van het gebouw kom je te weten hoe je energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of je huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren. Een energiescan is niet hetzelfde als een energieaudit. Een energieaudit is grondiger.

Voorwaarden

Bedrijven - Bedrijven kunnen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen terecht voor een gratis energiescan.

Woningen - De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort
 5. een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
 6. een huurder die maximaal 500 euro of (in bepaalde steden en gemeenten) maximaal 550 euro per maand betaalt.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Hoe aanvragen

Voor een gratis energiescan neem je het best contact op met:
 • je lokaal bestuur
 • of je netbeheerder: Fluvius

De energiescan kan uitgevoerd worden door het lokaal bestuur, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf.

De uitvoerder van de energiescan

 • komt bij je langs en inspecteert je woning
 • voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: bijv. spaarlampen plaatsen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buis-isolatie, ...

Je krijgt nadien een rapport met daarin:

 • analyse van de huidige energiesituatie
 • tips om energie te besparen
 • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen
 • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen
 • overzicht van de bestaande premies en subsidies

Kostprijs

Gratis voor de vermelde doelgroepen.
 

 

Meer info

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/bouwen-en-wonen/duurzaam-wonen-enbouwen/renovatieadvies.html