Erkenningsakte

Inhoud

Als je niet getrouwd bent, kan je de afstamming van de vader of de meemoeder van het kind formeel vaststellen door erkenning.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een uittreksel van de erkenningsakte aanvragen.

Voorwaarden

Wie kan een uittreksel aanvragen?

Voor de erkenningsakte wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

  • de personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een uittreksel aanvragen in jouw gemeente.

1. Met elektronische identiteitskaart / ITSME

Je kan via de knop hieronder het document online aanvragen. 
ONLINE AANVRAGEN

Je ontvangt het uittreksel per e-mail.

2. Zonder elektronische identiteitskaart / ITSME

Neem contact op met de dienst Burgerlijke Stand. (telefonisch of per e-mail)

Je ontvangt het uittreksel zo snel mogelijk per post op het adres waar je bent ingeschreven.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt.

 

3. Op afspraak

Wens je persoonlijk langs te komen, neem dan telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke Stand om een afspraak te maken.

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.