Europees rijbewijs

Inhoud

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

De oude modellen van rijbewijzen blijven nog geldig tot 2033.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. 

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Rijbewijs aanvragen: Maak een afspraak
Rijbewijs afhalen:      Maak een afspraak

Wat meebrengen

Voor het aanvragen van een rijbewijs:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (enkel als je  liever een andere foto op je rijbewijs wilt dan op je huidige identiteitskaart of indien jouw foto NIET (meer) gelijkend is)
 • aanvraagformulier & voorlopig rijbewijs, na het slagen van een praktijkexamen
 • attest van de politie bij verlies/diefstal
 • huidig rijbewijs, voor een hernieuwing van je rijbewijs
 • papieren van de rechtbank, bij een verval van je rijbewijs
 • geldig medisch rijgeschiktheidsattest & vakbekwaamheidsattest, indien nodig.
 • 25 euro

Afhalen kan op voorlegging van:

 • je identiteitskaart
 • je voorlopig rijbewijs, bij aanvraag 1ste rijbewijs
 • je oud rijbewijs, bij vernieuwing

Kostprijs

25 euro