Extensief groenbeheer

Inhoud

Voortaan maait de gemeentelijke technische dienst het gras van enkele graspleintjes minder vaak. Door het openbaar groen op een natuurvriendelijke en ecologische manier te beheren, verhoogt de biodiversiteit.

Laat het gras maar groeien

Voor minder intensief gebruikte grasvelden hanteert de gemeente een extensief maaibeheer. Dat wil zeggen dat een perk slechts 1 à 2 maal per jaar gemaaid wordt, met afvoer van het maaisel. Omdat het maaisel wordt afgevoerd verschraalt de bodem en dat is precies wat weelderige (veld)bloemen en bloeiende planten nodig hebben om volop te groeien. Meer soorten en planten betekenen meer insecten als vlinders, bijen en andere kleine dieren. Kortom, minder maaien betekent meer biologische rijkdom.

Het tijdstip waarop gemaaid wordt, hangt niet af van de hoogte van het gras. Er wordt gemaaid wanneer de wilde bloemen uitgebloeid zijn en in zaad staan. Het zaad kan kiemen en zorgt volgend jaar voor nog meer biodiversiteit.

Maaibeheer afgestemd op locatie

Uiteraard zijn niet alle grasvelden geschikt voor extensief onderhoud. Speelvelden en speelgazons die intensief gebruikt worden zullen wel nog regelmatig of intensief gemaaid worden. Op deze locaties wordt het gras meestal achtergelaten omdat het als meststof dient.

Voordelen van een extensief onderhoud

 • Grotere biodiversiteit
 • Weelderige (veld)bloemen
 • Bijenvriendelijk
 • Ideaal voor andere insecten zoals vlinders
 • Minder arbeidsintensief
 • Lage onderhoudskost

Perken met extensief onderhoud

 • Bufferzone Argex – Akkerstraat
 • Wijk Cauterhoek: grasplein K. Van Hoeylandstraat
 • Verhoogde berm Kemphoekstraat
 • Wijk Ter Linden: grasplein Reigerslaan – Oud Hoflaan
 • Kasteelpark Wissekerke
 • Park Weispoel
 • Nobeekstraat
 • Nieuwe Baan
 • Begraafplaatsen Kruibeke, Bazel, Rupelmonde
 • Kapelstraat
 • Wijnakkershoek