Feestmateriaal ontlenen

Inhoud

Als vereniging of als organisator van een openbaar evenement (geen privé-aangelegenheden) kan je gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal.

De foto’s van het feest- en elektrisch materiaal onder 'Downloads' kunnen je helpen om het juiste materiaal te bestellen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het gebruik van het materiaal vind je in onderstaand reglement.

Gezien de procedure die de aanvraag doorloopt, dient de aanvraag ons minimum 30 dagen voor het evenement te bereiken.

Na het evenement dient al het materiaal verzameld te worden op één centraal punt, toegankelijk voor de vrachtwagen.

Procedure

Het materiaal kan aangevraagd worden bij de Technische Dienst via een webformulier: 

Webformulier feestmateriaal aanvragen

De aanvraag zal beoordeeld worden naar beschikbaarheid van de materialen en wordt daarna voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na het college word je van de genomen beslissing op de hoogte gebracht.

Voor leveringen wordt er contact opgenomen met de aangeduide contactpersoon.

Kostprijs

 • Aan de ontleners van gemeentelijk feestmateriaal wordt per uitleendossier (goedgekeurde aanvraag tot uitlening) een vergoeding van 30,00 euro aangerekend, nl. de transport- en dossierkost. Er dient hierdoor geen vergoeding meer te worden betaald voor het gemeentelijk feestmateriaal zelf.
 • Volgende doelgroepen kunnen gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal:
  a) erkende verenigingen van Kruibeke aangesloten bij een adviesraad;
  b) buurtcomités van Kruibeke;
  c) in de gemeenteraad zetelende politieke fracties;
  d) kerkfabrieken Kruibeke, politiezone Kruibeke-Temse, hulpverleningszone 
  Waasland, Zorgpunt Waasland;
  e) scholen en onderwijsinstellingen gevestigd in Kruibeke;
  f) lokale besturen.
  De ontleners onder de doelgroepen d, e en f moeten geen vergoeding betalen.

Bijlagen

 • Elektrisch materiaal foto's.pdf 931,2 Kb
 • Oplijsting feest materiaal uitleendienst.docx 665,6 Kb