Financiële tussenkomst bij het betalen van je energiefacturen

Inhoud

Als je problemen hebt met de betaling van jouw energiefacturen, kan je bij de Dienst Welzijn van jouw gemeente een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kan je bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Voorwaarden

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan de Dienst Welzijn je energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.

Procedure

  • Je neemt contact op met de maatschappelijk werker van de Dienst Welzijn.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.

Reglementen en bekendmakingen