Financiële tussenkomst in de mutualiteitsbijdragen

Inhoud

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer je jouw bijdrage niet kan betalen, kan je een financiële tegemoetkoming aanvragen bij Dienst Welzijn.

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de ziekenfondsbijdrage