Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Inhoud

Als je het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kan je voor een financiële tussenkomst terecht bij Dienst Welzijn.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente.
  • Je hebt een beperkt inkomen.

Procedure

De maatschappelijk werker van Team Welzijn onderzoekt je sociale en financiële situatie.