Fusietraject op kruissnelheid

Gepubliceerd op vrijdag 5 jul 2024 om 11:01
Na de goedkeuring van de fusie van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht door Vlaanderen, is het stof gaan liggen. Hoewel het nu eerder stil is ronde deze fusie, werken de administraties van de drie gemeenten achter de schermen verder aan de voorbereidingen.

Scenario's

Die voorbereidingen spelen zich af op twee grote vlakken. Eerst wordt een inventaris gemaakt van alle producten, diensten en procedures die gebruikt worden in de drie gemeenten. Deze worden vergeleken, waarbij verschillen en opportuniteiten worden opgelijst. Op basis hiervan werken de administraties verschillende scenario’s uit. 

Deze verschillende scenario’s zullen op 1 januari 2025 aan de nieuwe bestuursploeg worden voorgelegd. Zodat zij de richting van de nieuwe fusiegemeente kunnen bepalen. De drie uittredende besturen hebben op geen enkele manier inspraak op beslissingen die impact hebben op de nieuwe legislatuur. 

Toegankelijke dienstverlening

Een belangrijk punt waarvoor scenario’s worden voorbereid, is de dienstverlening. Hoewel er nog niet beslist is welke dienstverlening waar komt, is een goede en toegankelijke dienstverlening cruciaal.

Daarom wordt nu al geïnvesteerd in een centraal klantencontactcenter (KCC). Medewerkers van het KCC zorgen ervoor dat burgers, ondernemers en bezoekers vlot worden doorverwezen naar de juiste dienstverlening. Bovendien moeten ze vanaf 1 januari 2025 antwoorden kunnen bieden op de meest gestelde vragen.

Daarom zijn de KCC-medewerkers van de drie gemeenten gestart met een uitwisselingsproject. In een eerste fase leren zij van elkaar, en ter plaatse, hoe zij werken. In een tweede fase zullen ze beginnen samenwerken, met als doel om op 1 januari 2025 samen het eengemaakte KCC te vormen.

Ook een aantal andere gemeentelijke diensten zullen vanaf 1 september starten met een cohousing-project. Dat betekent dat die diensten geleidelijk aan zullen samenwerken vanop dezelfde locatie.

Wat met het personeel?

Eerder is al gecommuniceerd dat er geen ontslagen vallen. Een complexe gemeente met een omvang als die van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht heeft te maken met veel uitdagingen en heeft alle personeelsleden nodig om de fusie te laten slagen. Hoewel het nog niet duidelijk is wie waar zal werken, leren de medewerkers elkaars werking al kennen. Naast formele samenwerkingsmomenten, werden ook al twee trefdagen voor alle personeelsleden georganiseerd, een in Beveren en een in Kruibeke. Een laatste trefdag vindt plaats in november in Zwijndrecht.

Straatnaamwijzigingen

Een dossier dat niet kon wachten op de nieuwe bestuursploeg, is dat van de straatnaamwijzigingen. In de fusiegemeente komen heel wat straatnamen dubbel of zelfs driedubbel voor. Om verwarring bij de hulpdiensten te vermijden, moeten deze worden aangepakt. Hiervoor loopt een participatietraject waarbij inwoners, ondernemers en erfeigenaars in de betrokken straten zelf nieuwe straatnamen konden voorstellen. In een tweede fase kunnen ze op een selectie stemmen. De naam met de meeste stemmen wordt de nieuwe straatnaam. Na goedkeuring door de drie gemeenteraden worden de oude straatnamen op 31 december 2024 vervangen.

Over trouwen, zwemmen en kastelen

Er zijn ook al enkele verbeteringen merkbaar voor de inwoners van de drie gemeenten. Zo kunnen inwoners en scholen uit Kruibeke en Zwijndrecht al aan een goedkoper tarief zwemmen in Lago De Meerminnen in Beveren. Beverse en Zwijndrechtse bezoekers van Kasteel Wissekerke / Museum Vilain XIIII genieten van gratis toegang. 

Tot slot wordt bekeken hoe koppels met trouwplannen vanaf 1 januari 2025 ook kunnen huwen op een andere locatie. Zij kunnen dan ongeacht hun woonplaats kiezen uit kasteel Cortewalle in Beveren, Kasteel Wissekerke of het gemeentehuis van Zwijndrecht.