Fusie Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht

Gepubliceerd op maandag 4 apr 2022 om 12:13
Samen met buurgemeenten Beveren en Zwijndrecht, nam Kruibeke eind 2022 de principiële beslissing om een fusie te onderzoeken. Als het op het einde van dit traject tot een fusieakkoord komt, dan is de nieuwe fusiegemeente op 1 januari 2025 een feit. Ook een fusie van twee gemeenten blijft een optie.

Samen sterker

Waarom fusioneren?

De hogere overheden schuiven steeds meer verantwoordelijkheden door naar de gemeenten, maar zonder extra financiële middelen om dit te realiseren. Slagkrachtige gemeenten zijn nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen. Niet alleen de financiële draagkracht vormt een uitdaging. Ook het behoud van het landelijk karakter, het stimuleren van het verenigingsleven, tewerkstelling en de ondersteuning van (lokale) economische actoren zijn er enkele van. Daarnaast is er ook de gezamenlijke mobiliteitsdruk en de waterproblematiek (Schelde en Sigmaplan), de toenemende vergrijzing, diversiteit en kloof tussen arm en rijk...

Omdat grotere gemeenten die groeiende uitdagingen beter aankunnen, dringt de Vlaamse Overheid al geruime tijd aan op vrijwillige gemeentefusies. Om onze huidige financiële gezondheid, onze performante dienstverlening en de puike infrastructuur van de gemeenten ook in de toekomst te garanderen, willen we een fusie ernstig onderzoeken.

De belangrijkste voordelen van een vrijwillige fusie:

 • Vandaag kiezen we zelf hoe we willen fusioneren:
  Vandaag hebben we de unieke kans om met een eigen visie voluit te gaan voor het samenbrengen van bevriende besturen. We zijn van mening dat we beter het heft in eigen handen nemen en samen op zoek gaan naar een mooie en sterke verbintenis dan dat een fusie ons in de toekomst opgelegd wordt.
 • Een vrijwillige fusie is goed nieuws voor de financiële gezondheid van de gemeente:
  Om de gemeenten over de streep te trekken, garandeert Vlaanderen een schuldovername van 500 euro per inwoner. Met 85 657 inwoners zou de schuld van de nieuwe fusiegemeente dus met ruim 42 828 500 euro verminderen (op basis van bevolkingscijfers 01/01/2022).

Wat verbindt ons ?

Dat Beveren en Kruibeke nu voor elkaar kiezen, lag enigszins voor de hand. Anderzijds hebben Beveren en Zwijndrecht dankzij de Schelde een wereldhaven in de achtertuin. Er is al heel wat dat de inwoners van gemeenten bindt: de volksaard en tradities, statige kastelen en de Scheldeboorden die uitnodigen tot allerhande vormen van recreatie, maar ook de fierheid op de eigenheid van de (deel)gemeenten.

Wat betekent dit voor de inwoners?

Die eigenheid van de (deel)gemeenten blijft in de nieuwe gemeente overeind: we blijven inzetten op een gedecentraliseerde dienstverlening waarbij nagenoeg elke deelgemeente kan rekenen op een eigen permanentie, een bibliotheek, eigen socioculturele en sportinfrastructuur, gemeentelijk onderwijs, …

Die werking heeft uiteraard ook een kostprijs, maar daarvan werd al vastgelegd dat de gemeentebelasting in de komende legislatuur de huidige 5% van Beveren niet mag overschrijden. Dat geldt ook voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

In cijfers

Beveren

 • 8 deelgemeenten: Beveren, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek, Vrasene
 • Bevolkingsaantal op 1 januari 2022: 49.473
 • Oppervlakte: 150,2 km²

Kruibeke

 • 3 deelgemeenten: Kruibeke, Bazel, Rupelmonde
 • Bevolkingsaantal op 1 januari 2022: 16.965
 • Oppervlakte: 33,35 km²

Zwijndrecht

 • 2 deelgemeenten: Zwijndrecht, Burcht
 • Bevolkingsaantal op 1 januari 2022: 19.219

Worden inwoners betrokken?

Er worden in de drie gemeenten op diverse manieren communicatie- of participatietrajecten opgestart doorheen 2023. Hierover volgt nog meer informatie.

Volgende mijlpalen

 • 2023:

Uiterlijk op 31 december 2023 zullen de gemeenteraden een definitieve beslissing nemen. Op dat moment is de intentie tot fusioneren definitief en ligt de finale beslissing bij de Vlaamse Overheid.

Als de fusie beslist wordt, dan wordt meteen ook de nieuwe naam van de fusiegemeente bekendgemaakt.

 • 2025:

Bij een positieve uitkomst zal een definitief fusiedecreet in het Vlaamse Parlement ter stemming worden gebracht. Onze nieuwe gemeente zou dan op 1 januari 2025 een feit zijn.

Ontdek buurgemeente Beveren

Website Beveren

Ontdek buurgemeente Zwijndrecht

Website Zwijndrecht

Bijlagen

 • Brochure fusie Beveren-Kruibeke 5,1 Mb pdf