Geeraard de Cremerstraat - rioleringswerken - finale fase maart 2023

Gepubliceerd op vrijdag 3 mrt 2023 om 10:59
Alle info over de fasering en impact van de rioleringswerken in de Geeraard de Cremerstraat, evenals updates over het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het recyclagepark.

Welke werken zijn voorzien?

Riopact, de provincie Oost-Vlaanderen en het lokaal bestuur Kruibeke laten gezamenlijke werken uitvoeren in de Geeraard de Cremerstraat. Deze werken hebben tot doel de Geeraard de Cremerstraat, van de Kloosterstraat tot de Ganzemeerstraat inclusief beide kruispunten, volledig te vernieuwen. Onder de straat wordt de oude gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel.

De straat krijgt naast nieuwe voetpaden, groenstroken en parkeerstroken ook een volledig nieuwe rijbaan. In het nieuwe ontwerp zet het lokaal bestuur volop in op voetgangerstoegankelijkheid, haltetoegankelijkheid en waar kan wordt zoveel als mogelijk onthard.

Vanaf 13 maart tot 31 maart 2023 gaan de werken in een finale fase. Op dat moment wordt in fase 2 de asfaltlaag en de belijning op het wegdek aangebracht.

Timing en fasering

Update 3 maart 2023

Nog tot 31 maart 2023:

 • Zone: Geeraard de Cremerstraat tussen Zoete Moederstraat en Mercatorplein:
 • Werken: Aanbrengen van asfaltlaag en belijning
 • Hinder:
  • Geen doorgaand verkeer mogelijk.
  • Handelaars te voet bereikbaar in deze werkzone.
  • In de Hellingstraat en Zoete Moederstraat wordt de enkele richting opgeheven waardoor de Sint-Jan Berchmansschool bereikbaar blijft.
   Bussen van De Lijn rijden om via de Kalverstraat – Filips de Stoutelaan – Robrecht De Frieslaan – Geeraard de Cremerstraat. Er zijn 2 tijdelijke haltes voorzien.

Ma 6 tot en met vr 17 maart 2023:

 • Zone: Ganzemeestraat ter hoogte van huisnummer 3:
 • Werken: Rioleringswerken
 • Hinder:
  • Geen verkeer mogelijk vanaf het kruispunt Geeraard de Cremerstraat tot voorbij Ganzemeerstraat huisnummer 3.
  • De Ganzemeerstraat blijft bereikbaar via de Broekstraat.
  • Het kruispunt met de Geeraard De Cremerstraat/Kalverstraat zelf blijft wel geopend voor alle verkeer. 

Ma 13 tot en met vr 17 maart 2023:

 • Zone: Geeraard de Cremerstraat tussen Ganzemeerstraat en Robrecht de Frieslaan:
 • Werken: Aanbrengen fietssuggestiestrook 
 • Hinder:
  • Zone afgesloten voor alle verkeer.
  • Kruispunt Geeraard de Cremerstraat met Kalverstraat blijft wel open.
  • Bussen van De Lijn rijden om via de Kalverstraat. De halte Robrecht De Frieslaan wordt tijdelijk niet bediend.

Ma 20 tot en met vr 31 maart 2023: 

 • Zone: Kruispunt Geeraard de Cremerstraat met Ganzemeerstraat en Kalverstraat
 • Werken: Rioleringswerken
 • Hinder:
  • Kruispunt volledig afgesloten voor verkeer, ook richting Kalverstraat.
  • Bussen van De Lijn rijden om via Nobeekstraat (Rupelmonde wordt dus tijdelijk niet bediend).
  • Recyclagepark Ibogem is bereikbaar via de Robrecht De Frieslaan.

Veiligheid

Gedurende de werken werd ook een zone 30 ingevoerd in de Ganzemeerstraat, Broekstraat, Ankerstraat, Kasteelstraat en op het Mercatorplein. Deze werd definitief bekrachtigd door de gemeenteraad op 30 mei 2022. 

Bereikbaarheid recyclagepark

Het recyclagepark van Ibogem heropent na de rioleringswerken en verbouwingswerken in het park opnieuw op 18 maart 2023. Alle info op Ibogem.be.
Hou wel rekening met een beperkte omleiding van 20 tot 31 maart 2023 (zie bovenstaande info). 
Inwoners zijn ook altijd welkom op het recyclagepark in Melsele en het recyclagepark in Verrebroek. 

Plannen en filmpjes

De plannen die in het voorontwerp werden opgemaakt, zijn hieronder beschikbaar via de downloads. Je vindt hier ook een videopresentatie waarin de werken uitvoerig worden toegelicht.

Er werd een online infoavond voor buurtbewoners georganiseerd op dinsdag 7 december 2021. De presentatie vind je hieronder. 

Bijlagen

 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.4 (WEG).pdf 1,3 Mb
 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.3 (WEG).pdf 1,2 Mb
 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.2 (WEG).pdf 1,3 Mb
 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.1 (WEG).pdf 1,4 Mb
 • 422991-5005_OF2_Cremerstraat_2021-11-05-1-2-8.5.pdf 1,5 Mb
 • 422991 Cremerstraat - Presentatie bewonersvergadering dd 2021-12-07 - UITV REV 01.pdf 5,9 Mb