Geeraard de Cremerstraat - rioleringswerken 2022

Gepubliceerd op vrijdag 12 aug 2022 om 10:59
Alle info over de fasering en impact van de rioleringswerken in de Geeraard de Cremerstraat, evenals updates over het openbaar vervoer en de sluiting van het recyclagepark.

Welke werken zijn voorzien?

Riopact, de provincie Oost-Vlaanderen en het lokaal bestuur Kruibeke laten gezamenlijke werken uitvoeren in de Geeraard de Cremerstraat.Deze werken hebben tot doel de Geeraard de Cremerstraat, van de Kloosterstraat tot de Ganzemeerstraat inclusief beide kruispunten, volledig te vernieuwen. Onder de straat wordt de oude gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel.

De straat krijgt naast nieuwe voetpaden, groenstroken en parkeerstroken ook een volledig nieuwe rijbaan. In het nieuwe ontwerp zet het lokaal bestuur volop in op voetgangerstoegankelijkheid, haltetoegankelijkheid en waar kan wordt zoveel als mogelijk onthard.

Timing en fasering

 • Rioleringswerken
  • Fase 0: Werken op het kruispunt G. de Cremerstraat – Ganzemeerstraat – Kalverstraat
   • Vanaf 7 maart tot en met mei 2022
  • Fase 1: Vanaf kruispunt G. de Cremerstraat – Ganzemeerstraat – Kalverstraat tot Mercatorschool
   • Vanaf april tot en met begin augustus 2022
  • Fase 2: Vanaf Mercatorschool tot Mercatorplein
   • 16 augustus tot en met februari 2023

Hinder

16 augustus 2022 – februari 2023

 • Geeraard de Cremerstraat tussen Zoete Moederstraat en Mercatorplein (rioleringswerken fase 2):
  • Geen doorgaand verkeer mogelijk.
   Handelaars te voet bereikbaar in deze werkzone.
   In de Hellingstraat en Zoete Moederstraat wordt de enkele richting opgeheven waardoor de Sint-Jan Berchmansschool bereikbaar blijft.
   Bussen van De Lijn rijden om via de Kalverstraat – Filips de Stoutelaan – Robrecht De Frieslaan – Geeraard de Cremerstraat vanaf 15 augustus. Er zijn 2 tijdelijke haltes voorzien.

   De Lijn omleiding vanaf 15 augustus (fase2)


Openbaar vervoer

 • Fase 2: tijdens deze fase rijden de bussen via de Kalverstraat, Filip De Stoutelaan, Robrecht De Frieslaan. Er zijn 2 tijdelijke haltes voorzien: aan het kruispunt G. De Cremerstraat/R. De Frieslaan en aan het kruispunt Temsestraat/Kalverstraat.
 • !! Alle haltes die fysiek toegankelijk zijn, blijven bedeeld worden door de Belbus van De Lijn.

Veiligheid

Gedurende de werken werd ook een zone 30 ingevoerd in de Ganzemeerstraat, Broekstraat, Ankerstraat, Kasteelstraat en op het Mercatorplein. Deze werd definitief bekrachtigd door de gemeenteraad op 30 mei 2022. 

Bereikbaarheid recyclagepark

Het recyclagepark van Ibogem is sinds 1 mei 2022 gesloten wegens verbouwingswerken. Het is wel terug bereikbaar met de wagen sinds fase 2, maar de verbouwingswerken lopen nog tot het voorjaar 2023. Tijdens de werken zijn inwoners welkom op het recyclagepark in Melsele en het recyclagepark in Verrebroek

Plannen en filmpjes

De plannen die in het voorontwerp werden opgemaakt, zijn hieronder beschikbaar via de downloads. Je vindt hier ook een videopresentatie waarin de werken uitvoerig worden toegelicht.

Er werd een online infoavond voor buurtbewoners georganiseerd op dinsdag 7 december 2021. De presentatie vindt u hieronder. 

Bijlagen

 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.4 (WEG).pdf 1,3 Mb
 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.3 (WEG).pdf 1,2 Mb
 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.2 (WEG).pdf 1,3 Mb
 • 422991-5005_VO_Cremerstraat_MEDIA-2-8.1 (WEG).pdf 1,4 Mb
 • 422991-5005_OF2_Cremerstraat_2021-11-05-1-2-8.5.pdf 1,5 Mb
 • 422991 Cremerstraat - Presentatie bewonersvergadering dd 2021-12-07 - UITV REV 01.pdf 5,9 Mb