Geboorteakte-adoptieakte

Inhoud

Een geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte op de geboorteplaats en wordt opgenomen in de databank van de burgerlijke stand. 

De adoptieakte wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een uittreksel van de geboorteakte/adoptieakte aanvragen.

Voorwaarden

Wie kan een uittreksel aanvragen?

Voor een uittreksel van geboorte/adoptie wordt het recht beperkt tot:

  • jezelf
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • je erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

Je kan een uittreksel van een geboorteakte/adoptieakte aanvragen bij je lokaal bestuur.

1. Met elektronische identiteitskaart / ITSME

Je kan via de knop hieronder het document online aanvragen. 
Online aanvragen

Je ontvangt het uittreksel per e-mail.

2. Zonder elektronische identiteitskaart / ITSME

Neem contact op met de dienst. (telefonisch op per e-mail)

Je ontvangt het uittreksel zo snel mogelijk per post op het adres waar je bent ingeschreven.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt.

3. Op afspraak

Wens je persoonlijk langs te komen, neem dan telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke Stand om een afspraak te maken.

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis