Gedeeltelijke ontruiming begraafplaatsen Bazel en Kruibeke

Gepubliceerd op maandag 2 mei 2022 om 12:18
Het Lokaal Bestuur Kruibeke heeft beslist om over te gaan tot de gedeeltelijke ontruiming van enkele kosteloze gronden op de gemeentelijke begraafplaatsen van Bazel en Kruibeke, meerbepaald een aantal begravingen van de jaren 1983 tot en met 1997.

Een graf waarop geen concessie rust wordt 15 jaar bewaard. Voor het graf verwijderd wordt, zal gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering uithangen, zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats. 

De individuele berichten worden uitgehangen aan de desbetreffende grafzerk van 2 mei 2022 tot en met 30 april 2023.

De nabestaanden kunnen vanaf 1 februari 2023 tot en met 30 april 2023 de destijds toegewezen plaats opruimen. Deze termijn van 3 maanden laat toe om de mogelijks aanwezige voorwerpen  zoals sierstukjes, foto’s, grafzerk en dergelijke weg te nemen.

Na 30 april 2023 zullen alle overblijvende voorwerpen kosteloos weggenomen worden door de gemeentediensten.

De nabestaanden hebben, mits een ontgraving, de mogelijkheid om voor de niet-geconcedeerde begraving een concessie aan te vragen. De concessieaanvraag dient vóór 30 april 2023 aangevraagd te worden.

We verwijzen voor deze beslissing naar artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en naar het huishoudelijk reglement van de gemeente Kruibeke van 18 december 2017, en latere wijzigingen.