Gemeentebelasting op de tweede verblijven

Inhoud

Het lokaal bestuur Kruibeke heft een gemeentebelasting op de tweede verblijven, inbegrepen de weekendverblijven al dan niet ingeschreven in de kadastrale legger.

Onder tweede verblijven wordt verstaan, elke andere private woongelegenheid waarvoor niemand in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hoofdverblijfplaats, maar die op elk ogenblik voor bewoning kan gebruikt worden.

Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Worden niet als tweede verblijf beschouwd:

  • garages, tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens en alle soortgelijke verplaatsbare woonverblijven;
  • lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.

Procedure

Je kan een tweede verblijf schriftelijk melden bij de dienst leegstand via gewone brief of via een formulier.

Kostprijs

400 euro per jaar per tweede verblijf.

Bijlagen

  • Aanvraag tweede verblijf.doc 49,5 Kb

Reglementen en bekendmakingen