Gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk

Inhoud

Lokaal Bestuur Kruibeke heeft de belasting op het ongeadresseerd drukwerk heringevoerd. De gemeenteraad nam hierover op 26 februari 2024 een beslissing. 

Motivering voor deze belasting

Regelmatig komt papieren drukwerk terecht op straat, wat vervuilend is. Maar ook wanneer ongeadresseerd drukwerk aan huis wordt geleverd, brengt dit kosten met zich mee voor het lokaal bestuur. Denken we maar aan de ophaling en de verwerking van het oud papier. Anders dan de digitale alternatieven leggen dergelijke producten extra druk op het milieu (grondstoffen, verwerking,…).

Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider van het drukwerk, of indien die niet gekend zijn, door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of de daarmee gelijkgestelde producten wordt verspreid

Tarieven

De belasting wordt berekend in functie van het gewicht van de reclamefolder en het aantal verdeelde exemplaren:

 • 10-19 gram:       0,02 euro/ bedeeld exemplaar
 • 20-49 gram:       0,03 euro/ bedeeld exemplaar
 • 50-99 gram:       0,05 euro/ bedeeld exemplaar
 • 100-499 gram:  0,07 euro/ bedeeld exemplaar
 • 500-999 gram:  0,40 euro/ bedeeld exemplaar
 • Vanaf 1000 gram: 0,75 euro/ bedeeld exemplaar

Vrijstellingen

Zijn vrijgesteld:

 1. openbare instellingen met een louter informatieve, niet-commerciële strekking,
 2. verenigingen die erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad,
 3. scholen omdat deze (in regel) belangrijke maatschappelijke taken op zich nemen en
 4. politieke partijen omdat verspreiding van hun standpunten de werking van de democratie verhoogt.
 5. Tevens vrijstelling voor detailhandelaars die slechts 2x/jaar een bedeling doen waarvan de totale papieroppervlakte =< 2A4 is, ter ondersteuning van de lokale handel, maar wel beperkt qua omvang en aantal.  De vrijstelling dient aangevraagd te worden voor de 
  eerste bedeling. Als de detailhandelaar toch meer dan twee verspreidingen doet, worden ook de eerste twee integraal aangerekend. 

Korting

Voor ongeadresseerd drukwerk dat voor minstens 20% van de ruimte lokaal/regionaal nieuws brengt van algemeen nut geldt een korting van 90% op het toepasselijk tarief, omdat zij mee een gratis communicatiekanaal verzorgen richting inwoners en burgers mee helpen informeren.

Aangifteplicht

 • Een belastingplichtige wordt verwacht aangifte te doen van elke huis-aan-huisverspreiding binnen de veertien dagen na verspreiding. Wie periodiek ongeadresseerd drukwerk verspreidt, kan ervoor kiezen om een aangifte per kwartaal vooraf in te vullen. 
 • Verspreiding op de openbare weg wordt aangekondigd aan de gemeente uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de geplande bedeling.
 • U kan een aangifte indienen voor beide types via ons digitaal loket onder ‘aangifte verspreiding ongeadresseerd drukwerk’. 
  Aangifte indienen

Info

Alle details over de voorwaarden en tarieven is terug te vinden in het bijgevoegde reglement "Gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten 2024-2025".

.