Gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk

Inhoud

Kruibeke heft met ingang van 1 juli 2021 een belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.

Het tarief voor drukwerk wordt vastgesteld per exemplaar van een zeker gewicht. Deze berekeningswijze huldigt het principe 'de vervuiler betaalt'. Ecologisch drukwerk geniet om dezelfde reden een verminderd tarief. 

Gelijkgestelde producten worden aangerekend per stuk. 

Vrijstellingen

Er gelden vrijstellingen:

  • voor verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of gelijk aan open A4-formaat.
  • als de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van een politieke partij die een lijst indiende voor de Europese, federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen of van een kandidaat op die lijst, voor zover het drukwerk of de gelijkgestelde producten verspreid worden in de sperperiode voor het voeren van politieke propaganda.
  • als het drukwerk kadert in een gemeentelijke volksraadpleging, voor zover het verspreid wordt aan de gerechtigde deelnemers van de volksraadpleging overeenkomstig artikel 317 van het decreet over het lokaal bestuur tot uiterlijk de dag van de volksraadpleging.
  • als het drukwerk uitgaat van een gemeentelijke vereniging aangesloten bij één van de adviesraden van de gemeente, vormings- en onderwijsinstellingen voor zover minstens 50% van de totale publicatie een louter informatieve, niet-commerciële strekking heeft.
  • als het drukwerk uitgaat van openbare instellingen voor zover het een louter informatieve, niet-commerciële strekking heeft. 

Aangifteplicht

In de regel doet een belastingplichtige aangifte van elke verspreiding binnen de veertien dagen na bedeling. Wie periodiek ongeadresseerd drukwerk verspreidt, kan ervoor kiezen om zijn aangifte per kwartaal vooraf in te vullen. 

Info

Alle info over de voorwaarden en tarieven is terug te vinden in het bijgevoegd reglement.