Gemeentebelasting op dragende verticale constructies

Inhoud

Kruibeke heeft een gemeentebelasting gevestigd op dragende verticale constructies.

Als dragende verticale constructie wordt beschouwd: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van gebouwen, en met een hoogte van minstens 15 meter boven het maaiveld, die hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie- en radio-installaties.

De belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de dragende verticale constructie.

Procedure

Via een aangifteformulier.