Gemeentebelasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning

Inhoud

Het Lokaal Bestuur Kruibeke heft een belasting ten laste van personen die een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, verkavelingsvergunning, stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundige inlichting of melding.

In een aantal gevallen wordt een vrijstelling van betaling van de belasting verleend: voor het louter aanvragen van milieuvriendelijke ingrepen, het louter vellen van bomen, wanneer de aanvraag hetzelfde voorwerp heeft als een eerdere aanvraag die werd geweigerd (onder bepaalde voorwaarden), vergunningsaanvragen ingediend door sociale huisvestingsmaatschappijen, sociaal verhuurkantoren en bestuursinstanties.