Gemeentebelasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater

Inhoud

De Vlaremwetgeving verplicht een volledige scheiding tussen afvalwater en hemelwater voor woningen op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd. 

Voor woningen gebouwd na 1999 en bij grote verbouwingen na 1999 wordt de afkoppeling van hemelwater en afvalwater opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning en/of in het goedgekeurd plan horende bij de vergunning. In de praktijk wordt vastgesteld dat deze afkoppeling niet altijd wordt gerealiseerd conform de bouwvergunning.

Daarom heft de gemeente Kruibeke een belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater in door het lokaal bestuur vastgelegde afkoppelingsprojecten of zoals opgelegd in de bouwvergunning.