Gemeentebelasting op het storten van slib, verontreinigde bodem en asbesthoudende bodem

Inhoud

De gemeente Kruibeke heeft een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op het vergund storten van afvalstoffen zoals bv. het storten van slib (gedefinieerd conform het Materialendecreet en Vlarema) op het grondgebied van de gemeente Kruibeke.

Procedure

Via een aangifteformulier.