Gemeentebelasting op het storten van slib, verontreinigde bodem en asbesthoudende bodem 2013 en volgende jaren

Datum zitting maandag 7 okt 2013 om 00:00
Orgaan Gemeenteraad

Bijlagen

  • storten van slib 2013 en volgende aanslagjaren.pdf 341,4 Kb