Gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en/of woningen

Inhoud

Door de grote vraag naar woningen en gebouwen, probeert Lokaal Bestuur Kruibeke eigenaars te stimuleren om hun leegstaande woningen of gebouwen terug in gebruik te (laten) nemen of op de markt te brengen.

We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of voor meer dan 50% niet gebruikt wordt waarvoor het bestemd wordt.

Hoe pakken we dit aan?

Lokaal Bestuur Kruibeke probeert op een pro-actieve manier leegstaande gebouwen en woningen op te sporen en de eigenaars te stimuleren om het gebouw of de woning opnieuw te gebruiken in overeenstemming met de functie van het gebouw of de woning. De gebouwen en de woningen in de gemeente worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op basis van een vermoedenslijst. Als de controle uitwijst dat er sprake is van leegstand en/of verwaarlozing, nemen we de woning op in het register en brengen we de eigenaar op de hoogte. Deze heeft dan 30 dagen om de opname te betwisten.

Wat als je opgenomen bent in het leegstandsregister?

Zodra je woning of gebouw definitief is opgenomen in de gemeentelijke inventaris, moet je een gemeentelijke heffing betalen. Dat is ook zo voor een verwaarloosd pand. Zolang het gebouw of de woning niet uit het register is geschrapt, blijft de heffing verschuldigd telkens als een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt. Het volledige reglement vind je onder de Bekendmakingen onderaan deze pagina.

Misschien ook relevant?

Als verhuurder steek je veel tijd in het beheer van uw huurwoning. Wil je dat liever niet zelf doen, maar wil je toch geen heffing betalen dan kan Woonpunt Waas de woning verhuren. Je sluit een huurcontract af met Woonpunt Waas, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Het verhuren van je woning aan Woonpunt Waas biedt je tal van voordelen. Meer informatie via www.woonpuntwaas.be

Woonwijzer Waasland (Interwaas) is de aangewezen partner om je op weg te zetten in geval van renovatie. Zij kunnen je informatie/begeleiding geven in verband met de verschillende premies en gratis renovatieadvies. Na renovatie kan je het pand zelf terug in gebruik nemen, verkopen of verhuren. Meer info via www.woonwijzerwaasland.be.