Gemeentebelasting op onbebouwde gronden in industriegebied

Inhoud

De gemeente Kruibeke heft een gemeentebelasting op onbebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.

In een aantal gevallen is een vrijstelling van betaling van de belasting voorzien:

 • Percelen die voldoen aan beide hiernavolgende voorwaarden:
  • ze behoren toe aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde grond;

  • ze vormen met die bebouwde grond één ononderbroken ruimtelijk geheel.

 • De eigenaars met betrekking tot de onbebouwde industriegronden of percelen waarvan ze pas in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan het belastingjaar, eigenaar zijn geworden.
 • De eigenaars van percelen die een stedenbouwkundige vergunning hebben bekomen binnen een periode van één jaar voorafgaand aan het belastingjaar. Deze vrijstelling geldt voor één jaar volgend op het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd. Deze vrijstelling kan door een eigenaar van een perceel slechts één maal ingeroepen worden.
 • De eigenaars van gronden waarop krachtens een overheidsbeslissing of wettelijke bepaling niet kan worden gebouwd.

Voorwaarden

De verkoper van een onbebouwd perceel is verplicht binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte schriftelijk aan het gemeentebestuur mee te delen:

 • De volledige identiteit en adres van de nieuwe eigenaar
 • Datum van de akte en naam van de notaris
 • Nauwkeurige aanduiding van het verkochte perceel