Gemeentefinanciën - opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2023- vaststelling.

Datum bekendmaking woensdag 28 december 2022
Datum zitting maandag 19 dec 2022 om 00:00
Geldig vanaf zondag 1 januari 2023

Bijlagen

  • opcentiemen onroerende voorheffing aanslagjaar 2023.pdf 212,1 Kb