Gemeentefinanciën - opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2024 - Vaststelling

Datum bekendmaking vrijdag 22 december 2023
Datum zitting maandag 18 dec 2023 om 00:00
Geldig vanaf maandag 1 januari 2024
OC De Brouwerij

Bijlagen

  • onroerende voorheffing 2024.pdf 214,2 Kb