Gemeentelijke premie superisolerend glas

Inhoud

Welke werken komen in aanmerking?

 • Plaatsen superisolerende beglazing, waarbij de gemiddelde U-waarde maximaal 1,5W/m²K is voor de ramen (glas en kader samen).
 • De premie is niet van toepassing voor (garage)poorten en veranda’s.

Voorwaarden

 • Enkel de volgende woningen/appartementen of gebouwen komen in aanmerking: ouder dan 15 jaar en gelegen op het grondgebied Kruibeke
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer.
 • De premie kan enkel worden toegekend als de noodzakelijke vergunningen/toelatingen voor de betreffende werken in orde zijn.
 • De aanvraag tot premie kan pas ingediend worden van zodra alle werken waarvoor de premie wordt aangevraagd, uitgevoerd zijn.
 • Eindfacturen mogen op het moment van het indienen van een volledige aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
 • Bij een meergezinswoning kan de premie worden aangevraagd per afzonderlijke woonentiteit.
 • De premie kan maar 1 keer om de 10 jaar worden toegekend voor eenzelfde woning/gebouw te rekenen vanaf de datum toekenning premie. Voor aanvragen die voldoen aan de voorwaarde rond ‘verhoging bedrag inkomen’ kan 1 keer om de 3 jaar een premie worden toegekend voor eenzelfde woning/gebouw.
 • Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Gezinnen met een lager inkomen krijgen een hoger premiebedrag.

Premiebedrag

 BasisbedragVerhoging - inkomen
Superisolerend glas20 euro/m² geplaatst glas met een maximum van 750 euro30 euro/m² geplaatst glas met een maximum van 1.000 euro

- Verhoging basisbedrag - inkomen:

 • 40.860 euro voor alleenstaande persoon
 • 57.190 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 57.190 euro voor een koppel, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste

- Het premiebedrag wordt afgerond volgens de volgende principes:

 • Oppervlaktewaarde achter de komma minder dan 5: afronden naar de onderliggende hoofdwaarde. Vb. 23,4m² wordt 23m²
 • Oppervlaktewaarde achter de komma gelijk aan of groter dan 5: afronden naar de bovenliggende hoofdwaarde. Vb. 23,6m² wordt 24m²

Combinatie met andere premies

Deze premie kan niet gecombineerd worden met de gemeentelijke aanvullende MijnVerbouwpremie

Samenstelling aanvraag

De aanvraag tot premie (digitaal of op papier) is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier alle onderstaande elementen bevat:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie onderaan)
 • Attest van gezinssamenstelling van max. 1 jaar oud op het moment van de aanvraag.
 • Een kopie van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting waarop je gezamenlijk belastbaar inkomen en als je getrouwd bent of samenwoont, dan van je partner staat.
 • Eindfacturen van de uitgevoerde werken door een erkend aannemer:
  maximum 2 jaar oud
  met vermelding van de gemiddelde U-waarde voor het glas (ramen en kader samen)
  met vermelding van de geplaatste hoeveelheid glas
  met toevoeging van het door de erkend aannemer ingevuld attest met de gemiddelde U-waarde voor het glas (ramen en kader samen)
 • Kleurenfoto’s van alle ramen waaraan werken zijn uitgevoerd en een premie wordt aangevraagd:
  1 kleurenfoto VOOR de werken
  1 kleurenfoto NA de werken

Bijlagen

 • Aanvraagformulier superisolerend glas 820,1 Kb docx
 • Besluit gemeenteraad 18 december 2023 - herziening premies 242,8 Kb pdf