Overstromingsramp juli 2021

Gepubliceerd op donderdag 22 jul 2021 om 08:39
De beelden van de overstromingen in ons land raken iedereen, ook in onze gemeente. We kregen al verschillende hartverwarmende voorstellen van inwoners die graag willen helpen of steun willen bieden aan de mensen die getroffen zijn door de wateroverlast.
Je leest het hier zodra er meer duidelijkheid is over welke nood er precies is en hoe we de acties, die gecoördineerd zullen worden op provinciaal en/of Waas niveau, vanuit Kruibeke mee kunnen ondersteunen. 
 
Twee ploegen van de Hulpverleningszone Waasland gingen, net als vele andere brandweerzones, ter plaatse naar het rampgebied om ondersteuning te bieden. Onder andere een boot en bemanning vanuit de post Kruibeke werd ingezet in Luik en in Limburg biedt onze zone logistieke ondersteuning. 

Nationale solidariteitsactie Rode Kruis-Vlaanderen 'helpen helpt'

Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de  overstromingen te coördineren.

Hoe kan je tot hiertoe bijdragen?

  • Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1)
  • Of je kan je hier aanmelden als kandidaat vrijwilliger
  • Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met relatiebeheer@rodekruis.be.  

Meer informatie over dit initiatief vind je via www.rodekruis.be/helpenhelpt.

Dag van nationale rouw op 20 juli

Als blijk van medeleven met de slachtoffers en hun naasten, hing in heel het land de nationale vlag op dinsdag 20 juli halfstok. Precies om 12 uur loeiden de sirenes van de hulp- en interventiediensten één minuut, ook in Kruibeke. Daarna volgde een minuut stilte van 12.01 tot 12.02 u. 

Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg.