Gemeentelijke premie gevelrenovatie

Inhoud

Het Lokaal Bestuur Kruibeke geeft, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor werken die worden uitgevoerd aan je woning.

Welke werken komen in aanmerking?

Categorie 1. Gevelrenovatie zonder isolatie of met een R-waarde minder dan 3m²K/W:

 • Zandstralen
 • Opnieuw voegen
 • Plaatsen nieuwe gevel
 • Bezetten
 • Bepleisteren
 • Schilderen/kaleien

Categorie 2. Gevelrenovatie met isolatie met een R-waarde gelijk aan of meer dan 3m²K/W:

 • Gevelisolatie - langs buitenzijde
 • Plaatsen nieuwe gevel
 • Bezetten
 • Bepleisteren

Voorwaarden

 • Enkel de volgende woningen/appartementen of gebouwen komen in aanmerking: ouder dan 15 jaar en gelegen op het grondgebied Kruibeke
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer.
 • De premie kan enkel worden toegekend als de noodzakelijke vergunningen/toelatingen voor de betreffende werken in orde zijn.
 • De aanvraag tot premie kan pas ingediend worden van zodra alle werken waarvoor de premie wordt aangevraagd, uitgevoerd zijn.
 • Eindfacturen mogen op het moment van het indienen van een volledige aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
 • Werken komen enkel in aanmerking voor categorie 2 indien isolatie aan de buitenzijde wordt voorzien waarbij de R-waarde gelijk of meer dan 3m²K/W.
 • Bij een meergezinswoning dient de gevelrenovatie gevraagd in zijn totaliteit in een homogene uitvoeringswijze (dezelfde materialen). Zo zal bv. een voorgevelrenovatie van een appartementsgebouw met drie woongelegenheden moeten ingediend worden door alle eigenaars op hetzelfde moment.
 • Voor werken binnen eenzelfde categorie kan de premie maar 1 keer om de 10 jaar worden toegekend voor eenzelfde woning/gebouw; te rekenen vanaf de datum toekenning premie.
 • Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Gezinnen met een lager inkomen krijgen een hoger premiebedrag.

Premiebedrag

Het premiebedrag is samengesteld uit een basisbedrag, indien voldaan aan de vooropgestelde voorwaarden, kan een bijkomende verhoging worden toegekend:

 BasisbedragVerhoging - inkomenVerhoging - superisolatie
Categorie 125% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 125 euro50% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 250 euro/
Categorie 225% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 500 euro50% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 1.000 euro+ 250 euro

 - Verhoging basisbedrag - inkomen: 

 • 40.860 euro voor alleenstaande persoon
 • 57.190 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen 
  met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 57.190 euro voor een koppel, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon 
  ten laste.

- Verhoging basisbedrag - superisolatie: indien een isolatie wordt gebruikt met een minimale R-waarde van 3,5m²K/W.

Combinatie met andere premies

Deze premie kan niet gecombineerd worden met de aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie of de gemeentelijke aanvullende MijnVerbouwpremie

Samenstelling aanvraag

De aanvraag tot premie (digitaal of op papier) is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier alle onderstaande onderdelen bevat:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie onderaan)
 • Attest van gezinssamenstelling van max.1 jaar oud op het moment van de aanvraag
 • Een kopie van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting waarop je gezamenlijk belastbaar inkomen en als je getrouwd bent of samenwoont, dan van je partner staat.
 • Kleurenfoto’s van alle gevels waaraan werken zijn uitgevoerd en een premie wordt aangevraagd:
  1 kleurenfoto VOOR de werken
  1 kleurenfoto NA de werken
 • Eindfacturen van de uitgevoerde werken door een erkend aannemer: maximum 2 jaar oud - met vermelding van de aard van de werken (zandstralen, schilderen,…) - er moet duidelijk blijken dat minstens de voorgevel is opgenomen en welke uitgaven er betrekking hebben op de voorgevel - indien van toepassing: met vermelding van de gebruikte R-waarde van de isolatie - of indien van toepassing: met toevoeging van het door de erkend aannemer ingevuld attest indien de gebruikte R-waarde van de isolatie niet vermeld staat op de eindfactuur.

Bijlagen

 • Aanvraagformulier_gevelrenovatie 819,4 Kb docx
 • Besluit gemeenteraad 18 december 2023 - herziening premies 242,8 Kb pdf

Gerelateerde items