Gevelrestauratiepremie

Inhoud

Let op: de voorwaarden en premiebedragen zullen wijzigen voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2022. Aanvragen die volledig zijn en ingediend tot en met 31 december 2021 worden behandeld volgens de onderstaande bepalingen.

Het Lokaal Bestuur Kruibeke geeft, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor werken die worden uitgevoerd aan je woning.

Voorwaarden

 • Enkel de volgende woningen/appartementen of gebouwen komen in aanmerking:
  • ouder dan 15 jaar en
  • gelegen op het grondgebied Kruibeke
 • De premie kan enkel worden toegekend als de noodzakelijke vergunningen/toelatingen voor de betreffende werken in orde zijn.
 • De aanvraag tot premie kan pas ingediend worden van zodra alle werken waarvoor de premie wordt aangevraagd, uitgevoerd zijn.
 • Eindfacturen mogen op het moment van het indienen van een volledige aanvraag maximaal 1 jaar oud zijn.
 • De categorie van de werken aan de voorgevel is bepalend voor het toe te kennen premiebedrag.
 • Bij een meergezinswoning dient de gevelrenovatie gevraagd in zijn totaliteit in een homogene uitvoeringswijze (dezelfde materialen). Zo zal bv. een voorgevelrenovatie van een appartementsgebouw met drie woongelegenheden moeten ingediend worden door alle eigenaars op hetzelfde moment.
 • De premie kan maar 1 keer om de 10 jaar worden toegekend voor eenzelfde adres; te rekenen vanaf de datum toekenning premie.
 • Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Gezinnen met een lager inkomen krijgen een hoger premiebedrag.

Welke werken komen in aanmerking

Er dienen minimaal werken te worden uitgevoerd aan de voorgevel. Indien bijkomend werken worden uitgevoerd aan de zij- en achtergevel(s), komen deze ook in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.

 • Gevelisolatie (langs de buitenzijde)
 • Plaatsen nieuwe gevel (afkappen oude steen + plaatsen nieuwe halve steen, gevelplaten of andere bekleding)
 • Bepleisteren/kaleien
 • Zandstralen
 • Schilderen
 • Volledig opvoegen
 • Plaatsen nieuwe ramen en/deuren met maximale U-waarde van respectievelijk 1,1W/m²K en 1,7W/m²K

Premiebedrag

Werken min. aan de voorgevelBasisbedragVerhoging - inkomen²Verhoging - superisolatie/gevelisolatie³
 • zandstralen
 • opnieuw voegen
 • plaatsen nieuwe gevel
 • plaatsen nieuwe ramen/deuren
25% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 500 euro50% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 1.000 euro25% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 750 euro
 • bezetten
 • pleisteren
 • schilderen
 • kaleien
25% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 250 euro50% van de eindfactuurwaarde met een maximumbedrag van 1.000 euro 
 • ² Verhoging basisbedrag - inkomen: Voor inkomens beneden onderstaande grensbedragen (de kantelwaarde) is de verhoging van toepassing:
  • Voor alleenstaanden: € 31.870 
  • Voor alleenstaande met 1 persoon ten laste: € 44.620 
  • Voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste (PTL): € 44.620  + € 3.570 / bijkomende PTL
  • Voor samenwonenden: € 44.620 
  • Voor samenwonenden met personen ten laste: € 44.620 + € 3.570 / PTL

           Voor alle anderen (de hogere inkomens) is het basisbedrag van toepassing.

 • ³ Verhoging basisbedrag - superisolatie: superisolerende beglazing (max. U-waarde van 0,8/m²/K) en/of wanneer gevelisolatie (min. R-waarde 3,5m²K/W).

Samenstelling aanvraag

De aanvraag tot premie (digitaal of op papier) is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier bevat:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Attest van gezinssamenstelling. Via ‘Mijn Dossier’ kan je dit attest zelf terugvinden (www.belgium.be/nl/online_dienst/mijn_dossier).
 • Een kopie van het volledige aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van drie jaar geleden waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen en, als u getrouwd bent of samenwoont, dat van uw partner staat
 • Eindfacturen van de uitgevoerde werken door een erkend aannemer:
  • maximum 1 jaar oud
  • met vermelding van de aard van de werken (zandstralen, schilderen,…)
  • er moet duidelijk blijken dat minstens de voorgevel is opgenomen en welke uitgaven er betrekking hebben op de voorgevel
  • indien van toepassing: met vermelding van de gebruikte R-waarde van de isolatie of U-waarde bij het plaatsen van ramen/deuren
  of indien van toepassing: met toevoeging van het door de erkend aannemer ingevuld attest indien de gebruikte R-waarde van de isolatie of U-waarde van de ramen/deuren niet vermeld staat op de eindfactuur (zie onderaan)
 • Kleurenfoto’s van alle gevels waaraan werken zijn uitgevoerd en een premie voor wordt aangevraagd:
  • 1 kleurenfoto VOOR de werken
  • 1 kleurenfoto NA de werken

Combinatie met andere premies

Deze premie kan niet gecombineerd worden met de aanvullende renovatiepremie.

Procedure

Gevelrestauratie premie aanvragen bij de dienst Omgeving: MAAK EEN AFSPRAAK

Bijlagen

 • Subsidie gevelrestauratie 246,9 Kb pdf
 • 20210204_aanvraagformulier gevelrenovatiepremie 2021.pdf 177,7 Kb

Reglementen en bekendmakingen