Geveltuin aanvragen

Inhoud

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wil aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

 • De maximum breedte van de geveltuin is 40 cm, afboording inbegrepen. Wanneer het voetpad minimum 2,40 m breed is kan een breedte van 60 cm worden toegestaan.
 • Een afboording is verplicht aan te brengen en heeft een hoogte tussen de 10 en 40 cm.
 • Het is verboden om zelf tegels van het voetpad te verwijderen. De gemeentelijke technische dienst zal de tegels komen verwijderen na goedkeuring van uw aanvraag.
 • De geveltuin kan nooit langer zijn dan de breedte van uw (voor)gevel.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
 • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.

Hoe aanvragen

Voor je aan de slag kunt, moet je een toelating aanvragen.

Het college van burgemeester en schepenen kan toelating geven aan elke aangelande voor de aanleg van een geveltuintje op gemeente-eigendom.

 1. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de milieudienst (zie onderstaand aanvraagformulier).
 2. De aanvraag dient alle informatie en bewijzen te bevatten die nodig en nuttig zijn voor de aard en omvang van de geveltuinaanleg. Het lokaal bestuur stelt hiervoor de nodige aanvraagformulieren ter beschikking.
 3. Na advies van de milieudienst kan het college van burgemeester en schepenen de nodige machtiging verlenen. Het college bepaalt tevens de modaliteiten ervan en zal bij het toekennen van de machtiging rekening houden met de goede ruimtelijke ordening en veiligheid.

Je kan voor deze werken in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie.

Bijlagen

 • Reglement subsidie 142,5 Kb pdf
 • Aanvraagformulier subsidie geveltuin 22,4 Kb docx
 • Aanvraagformulier aanleg geveltuin 29,2 Kb docx

Gerelateerde items