Gewestplan

Inhoud

Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van alle delen van het grondgebied: wonen, industrie, landbouw, parkgebied, ...

Om de beschikbare ruimte in onze omgeving goed in te richten, heeft de overheid gewestplannen en plannen van aanleg opgemaakt. Deze plannen leggen bestemmingen vast. Zo bepalen ze bijvoorbeeld waar er woonzones liggen, waar er industrie of landbouw mag komen, welke gebieden voorbehouden zijn voor groen of recreatie, ...

De gewestplannen zijn op het einde van de jaren 1970 opgemaakt voor het volledige Belgische grondgebied (48 in totaal).

De gemeente Kruibeke valt binnen het gewestplan ‘Sint-Niklaas - Lokeren', opgemaakt in 1978 en gewijzigd in 1999.

Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Bestemmingen zijn tegenwoordig vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Je kan die komen inkijken bij de dienst stedenbouw.

De bestaande gewestplannen (dus ook het gewestplan ‘Sint-Niklaas - Lokeren') blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Je kan het gewestplan hier raadplegen.

Zonevreemde gebouwen

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt. Voorbeelden: Een woning in recreatiegebied, een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied, een bedrijf in bufferzone, een omvangrijk milieubelastend bedrijf in woongebied, een winkelbedrijf in industriegebied, een commerciële private onderneming in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, een niet-landbouwwoning in landbouwgebied, een niet-bedrijfswoning in industriegebied, een woning in natuurgebied, ...

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Opgelet! 

Beschik je over een lot in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. Je valt dan niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen of zonevreemde bedrijven. Je kan bouwen, verbouwen en herbouwen, op voorwaarde dat je de verkavelingsvoorschriften respecteert.