Gewijzigde verkeerssituatie Ankerstraat, Hellingstraat en Priester Saveynstraat juni-september 2023

Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023 om 07:23
Om de onveilige verkeerssituatie in de Ankerstraat te verbeteren loopt van juni tot en met september 2023 een proefproject in de bovenvermelde straten.

Waarom dit proefproject?

Naar aanleiding van verschillende meldingen over verkeersonveilige situaties in de Ankerstraat werd de verkeersituatie onderzocht. De Ankerstraat is een relatief smalle straat zonder verhoogde voetpaden, die wel in een zone 30 ligt, maar redelijk veel verkeer te verwerken krijgt. Kruisende voertuigen brengen vaak voetgangers en fietsers in gevaar. De invoering van een enkele richting kan hierin een oplossing bieden.

Wat verandert er concreet?

Van 1 juni tot eind september 2023:

  • De Ankerstraat wordt enkel toegankelijk vanuit de Kasteelstraat (enkelrichtingsverkeer).
  • De Priester Saveynstraat wordt enkel toegankelijk vanuit de Hellingstraat (enkelrichtingsverkeer).
  • In de Hellingstraat geldt:
    • enkele richting vanuit de Geeraard de Cremerstraat naar en tot het kruispunt met de Priester Saveynstraat.
    • enkele richting vanuit de Ankerstraat/Broekstraat naar en tot het kruispunt met de Priester Saveynstraat.
  • Zwaar verkeer +3.5t  komend uit de Dijkstraat wordt verplicht naar rechts geleid (richting Broekstraat/Ganzemeerstraat) om de zone Hellingstraat/Priester Saveynstraat van zwaar verkeer te ontlasten. De hulpdiensten en diensten voor afvalophaling zijn hierover geïnformeerd en zullen uiteraard de hele zone even correct bedienen als voorheen. Bewoners die zwaar vervoer + 3,5 ton verwachten aan uw woning (voor een verhuis of werkzaamheden), informeren hen best vooraf over de juiste aanrijroute via de Ankerstraat.
  • Er kan nog steeds geparkeerd worden in de Ankerstraat in de daarvoor voorziene vakken.
  • Er kan nog steeds geparkeerd worden in de Priester Saveynstraat aan de onpare kant (linkerzijde van de rijrichting).

Alle bovenstaande wijzigingen gelden niet voor fietsers, zij mogen de dubbele rijrichting gebruiken in de Ankerstraat, Hellingstraat en Priester Saveynstraat. Wees dus voorzichtig als u hen kruist.

Je vindt hierbij onderaan ook een plannetje. 

Verloop van het project

Vóór de start van het proefproject worden er op verschillende plaatsen 0-metingen uitgevoerd. Deze metingen worden verschillende malen herhaald tijdens het proefproject. Op basis hiervan kunnen we het effect van de maatregelen op de buurt monitoren.

Na de proefperiode volgt in oktober een evaluatie in samenspraak met de buurtbewoners.

Wil u tijdens het proefproject toch al een dringende klacht of een verkeersonveilige situatie melden? Dan kan u ondertussen terecht bij de gemeentelijke technische dienst via td@kruibeke.be