Adviesraad voor gezin, kinderopvang en opvoedingsondersteuning

De gemeentelijke adviesraad voor gezin, kinderopvang en opvoedingsondersteuning bevordert de samenwerking tussen de gezinnen, de kinderopvang, de verenigingen en de gemeentelijke overheid.

Deze raad heeft tot doel op verzoek of op eigen initiatief adviezen te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen, eventueel voorstellen te doen aangaande gemeentelijke problemen die hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het kind en zijn/haar gezin.

 

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 740 04 36
e-mail
kinderopvang@kruibeke.be

Deel deze pagina