Graventoren

Inhoud

Omwille van de coronacrisis is de Graventoren gesloten. Gidsbeurten zijn niet mogelijk.

De Graventoren is gebouwd op de ruïne van een waterburcht uit de 12de eeuw, opgericht door de graven van Vlaanderen.
In de 13de eeuw vergrootte Margaretha van Vlaanderen haar kasteel; de 'burcht met zeventien torens' krijgt vorm. In de veertiende eeuw werd het grote zaalgebouw langs de Schelde toegevoegd.  

Het kasteel vormde de achtergrond van verschillende his­torische terechtstellingen en gevangenisstraffen. Ook Mercator zat hier gevangen op beschuldiging van ketterij.
Het slot deed daarna, tot in 1748 dienst als militaire verschansing, doch reeds zwaar geteisterd werd het nooit hersteld.

In 1817 deed baron de Feltz, schoonvader van graaf Filips Vilain XIIII de puinen wegruimen en bouwde op de laatste overgebleven torenvoet een paviljoen van baksteen.
Van de huidige toren is enkel het benedendeel van Doornikse kalksteen oorspronkelijk. Elk van de vier bouwlagen bevat spitsbogige vensters, met baksteen tot schietgaten gedicht.

Op het dak van de Graventoren heb je een mooi panoramisch uitzicht op Rupelmonde.

Expo 'De geheimen van het Gravenkasteel'

Je kan kennismaken met de straffe geschiedenis van de Graventoren via de tentoonstelling 'De geheimen van het Gravenkasteel'. De expo bevat nooit eerder getoonde prenten, kaartmateriaal en een heuse 3D-constructie van de vroegere Gravenburcht die de omgeving domineerde.
Een uniek tentoonstelling, met nieuwe inzichten aan de hand van het boek van Kevin Poschet. 

Meer info

Adres Graventoren:
Kasteelstraat 
9150 Rupelmonde