Groene stroom

Inhoud

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie,... . Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die dan "grijze stroom" wordt genoemd. In het elektriciteitsnet is er fysisch gezien geen verschil tussen beide.

Groepsaankoop

De vraag van particulieren naar een goed of dienst bundelen en als één naar de markt trekken om een gunstige prijs te bedingen. Dàt is de kerngedachte van een groepsaankoop.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert regelmatig een groepsaankoop groene stroomaardgas of zonnepanelen met de volgende voordelen voor ogen:

  • Een goede prijs bedingen
  • Kwaliteitsvolle service
  • Eenvoudig en transparante overstap van leverancier

Wil je meer te weten komen over de groepsaankoop neem contact op met de milieudienst: MAAK EEN AFSPRAAK
of surf naar  www.samengaanwegroener.be.

Meer info

http://www.samengaanwegroener.be/