PFOS-bodemverontreiniging in de omgeving van 3M Zwijndrecht: Grootschalig bloedonderzoek - online aanmeldingssysteem

Gepubliceerd op woensdag 20 apr 2022 om 10:36
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft op 19 april 2022 aangekondigd dat alle omwonenden binnen een straal van 5km rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht zich vanaf nu online kunnen aanmelden om hun bloed te laten onderzoeken op PFAS.

Inwoners binnen deze 5km-zone ontvangen hierover een persoonlijke brief.

Wat houdt dit onderzoek in?

Via een bloedafname zal PFAS in het bloed gemeten worden. Op basis van het PFAS-bloedresultaat kan niet voorspeld worden welke nadelige gezondheidseffecten er zijn of zullen komen. Wel geeft het mensen een zicht op hun blootstelling aan PFAS en kan het hen extra motiveren om goed de no regret-maatregelen op te volgen.

Wat is de vooropgestelde timing?

De bloedafnames zullen starten in het najaar van 2022. Het bloedonderzoek zal over meerdere jaren lopen (door de beperkte labocapaciteit). Het is dus mogelijk dat men pas gecontacteerd wordt in 2023 of nog later.

Wat moeten de betrokken inwoners doen om te kunnen deelnemen aan het bloedonderzoek?

Mensen die hierover een persoonlijke brief ontvingen, kunnen zich online aanmelden sinds 19 april en bij voorkeur voor 1 juni 2022. Een zicht krijgen op het aantal geïnteresseerden is belangrijk voor een goede organisatie van het grootschalig bloedonderzoek. Het bloedonderzoek wordt georganiseerd door Zorg en Gezondheid. Ook kinderen kunnen zich aanmelden.

  • Aanmelden kan via de PFAS-website Vlaanderen
  • Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Contacteer de gemeentelijke milieudienst voor een afspraak (zie contactgegevens hiernaast), zij kunnen je helpen en begeleiden voor de aanmelding.

Wat kunt u doen om blootstelling te vermijden?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft adviezen om blootstelling te vermijden, de zogenaamde no regret-maatregelen die nog steeds van kracht blijven.

Wat zijn no regret-maatregelen?

No regret-maatregelen zijn maatregelen vanuit het voorzorgsprincipe die worden aanbevolen rond een medisch milieukundige problematiek waarover nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is. Ze kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen.

No regret-maatregelen zijn maatregelen in het kader van de volksgezondheid:

  • Ze helpen om de blootstelling aan PFAS en andere chemische stoffen te verminderen, en om opstapeling en milieugezondheidskundige schade in het lichaam te beperken en te voorkomen.
  • De maatregelen moeten de inwoners duidelijk informeren om gedrag aan te passen, met speciale aandacht voor risicogroepen.
  • De maatregelen komen tot stand na een afweging van de risico’s rond epidemiologie, volksgezondheid, toxico-kinetische aspecten en eventueel individuele ziekteverschijnselen.

Concreet gelden in uw situatie de volgende no regret-maatregelen:

  • Eet gevarieerd. Eet u zelfgekweekt voedsel? Wissel dan af met producten uit de handel. Eet ook elke dag anders. Was zelfgeteeld fruit en zelfgeteelde groenten heel goed met lauwwarm water voor u ze eet.
  • Eet geen eieren van uw eigen kippen. Die eieren horen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Of breng de eieren binnen in het recyclagepark van Melsele. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT.
  • Breng uw tuinafval zoals snoeisel naar het containerpark. Verwijder zo veel mogelijk zand.
  • Beweeg voldoende en zit niet te lang stil.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken op de risicolocatie(s) en in de ruime omgeving zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Heb je nog vragen of bezorgdheden?

Neem dan zeker een kijkje op de PFAS-website Vlaanderen. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Mail dan naar pfas@vlaanderen.be of contacteer de gemeentelijke milieudienst voor lokale informatie (zie contactgegevens hiernaast).