Heraanleg Scheldelei

Gepubliceerd op maandag 26 feb 2024 om 14:07
Het Lokaal Bestuur Kruibeke plant een heraanleg van het voorste deel van de Scheldelei, met onder andere een nieuw fietspad, het Hoppinpunt Scheldelei en verbeteringen aan de rijbaan. Dit initiatief streeft naar een veiligere en meer aantrekkelijke omgeving voor alle gebruikers.

De werken omvatten

 • Aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad
 • Bouw van het Hoppinpunt Scheldelei
 • Vernieuwing van de rijbaan
 • Aanleg van een parking
 • Aanplanting van bomen
 • Verfraaiing toegangspoort tot de Polders van Kruibeke

Waarom

Het eerste deel van de Scheldelei moet nog vernieuwd te worden. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de verkeerssituatie voor de fietsers te verbeteren. Daarnaast zal het Hoppinpunt Scheldelei, een vervoersknooppunt, mee geïntegreerd worden in de omgeving.

Timing en fasering

 • De uitvoering van de werken is gepland tegen eind 2024 – begin 2025.
 • Het lokaal bestuur stelde studiebureau Antea aan voor de opmaak van de ontwerpplannen.
 • Momenteel is de opmaak van het schetsontwerp volop bezig.
 • Na goedkeuring van dit schetsontwerp zullen omwonenden gecontacteerd worden om de plannen toe te lichten.
 • Na ontvangst van een omgevingsvergunning kunnen de werken worden aanbesteed.

Opdrachtgever

De werken worden uitgevoerd in opdracht van het lokaal bestuur Kruibeke

Kostprijs

De werken worden geraamd op € 918.797,10 inclusief btw.