Hinderpremie bij openbare werken

Inhoud

Openbare werken kunnen je als handelaar weleens kopzorgen bezorgen en ernstige hinder veroorzaken voor klanten en leveranciers.

De Vlaamse Overheid biedt daarom sinds 1 juli 2017 een hinderpremie aan, die je ofwel wat financiële ademruimte geeft, ofwel de kans geeft om met een aantal creatieve ingrepen toch je normale activiteiten verder te zetten.

Voorwaarden

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers in dienst, die vaste openingsuren hebben en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

De onderneming moet 'ernstige hinder' ondervinden door de werken, wat betekent:

  • de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • de werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2;
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.

Procedure

Als je in aanmerking komt voor een hinderpremie, zal je van de Vlaamse Overheid een brief ontvangen. Geen brief ontvangen? Lees hier wat je moet doen.

Kostprijs

De hinderpremie bedraagt maximaal 2.000 euro en is vrijgesteld van belastingen.

Je kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kunt u de hinderpremie dus maar één keer krijgen.

Regelgeving

Europees wettelijk kader

18/12/2013 - Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Vlaams wettelijk kader

15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van VLAIO