Horeca-attest bij de uitbating van horecazaken

Inhoud

Alle horecazaken op het grondgebied van de gemeente Kruibeke dienen in het bezit te zijn van een geldig horeca-attest. 

Het horeca-attest vermeldt:

 • Het al dan niet voorhanden zijn van een vergunning voor het verstrekken van sterke dranken en/of positief bericht voor het verstrekken van gegiste dranken;
 • Het sluitingsuur;
 • De uitbater;
 • Vennoten (vermeld op de achterkant);
 • Naam en adres van de zaak;
 • Ondernemingsnummer van de zaak.

Het horeca-attest voor een pop-up horecazaak vermeldt daarnaast eveneens de periode waarvoor het attest wordt toegekend.

Voorwaarden

Je vindt alle voorwaarden terug in het reglement onderaan.

Procedure

De uitbater dient het ingevulde aanvraagformulier te bezorgen op papier (zie downloads) of via het digitaal loket, samen met de gevraagde bijlagen:

 • Kopie van de bestaande drankvergunning (indien van toepassing)
 • Uittreksel uit strafregister (model 596.1-8), aan te vragen bij de bevolkingsdienst van uw domicilie.
  Indien geen eenmanszaak dienen de uittreksels uit het strafregister van alle zaakvoerders / vennoten / bestuurders aanwezig te zijn in het aanvraagdossier.
 • Kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant).
  Indien geen eenmanszaak dienen de kopies van de identiteitskaarten van alle zaakvoerders  / vennoten / bestuurders aanwezig te zijn in het aanvraagdossier.
 • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), afgeleverd door erkend ondernemingsloket.
 • Voor niet EU-onderdanen: kopie van de beroepskaart.
 • Kopie van de objectieve aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing.
 • In voorkomend geval: kopie van de statuten van de handelszaak met de stempel van de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
 • In voorkomend geval: kopie van de aanvraag tot vergunning voor de vervaardiging of het in handel brengen van voedingsmiddelen bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen  FAVV.
 • In voorkomend geval: ingevuld aanvraagformulier vergunning tot het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken (= drankvergunning). Dit formulier is te bekomen via de gemeentelijke website of bij de dienst secretariaat op het gemeentehuis.

Voor wie

Elke horecazaak op het grondgebied van de gemeente Kruibeke.