Huwelijksaangifte

Inhoud

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiervan wordt een huwelijksakte opgemaakt, die wordt ingeschreven in de databank van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Als één van de echtgenoten de aangifte doet, is een volmacht nodig waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. In Kruibeke vinden de huwelijken plaats in het kasteel van Wissekerke te Bazel.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De dienst burgerlijke stand verzamelt alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland dienen hiervoor zelf in te staan.  De documenten mogen max. 6 maand oud zijn.

Het huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de partners

Personen van een andere nationaliteit nemen best eerst contact op met de dienst (telefonisch of per e-mail)

Kostprijs

Indien gewenst kunnen de gehuwden een huwelijksboekje aankopen voor de prijs van 20 euro.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek