Infoavond 'Vandaag (ver)huren in Kruibeke' 14 juni

Gepubliceerd op vrijdag 29 apr 2022 om 13:43
Er is een tekort aan gezonde, veilige en betaalbare huurwoningen. Zeker voor huishoudens met een beperkt budget. Daarom wordt het conformiteitsattest verplicht voor nieuwe huurcontracten waarbij de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats. Kruibeke organiseert hierover een infoavond op 14 juni.

Je bent welkom op de infoavond op dinsdag 14 juni om 20 uur in ’t Stadhuys in Rupelmonde.

Schrijf je bij voorkeur in via wonen@kruibeke.be of 03 740 02 42.

Je verneemt tijdens de infoavond alle informatie over conformiteit van woningen, verplichtingen, woningkwaliteit... 

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest bevestigt dat een woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Dit wil zeggen dat de woning beantwoordt aan de minimale normen op vlak van veiligheid, gezondheid en kwaliteit. 

Naast een minimum aan comfort bepalen ook de structurele stabiliteit van een gebouw, de veiligheid (bv. rookmelders, elektriciteit), de gezondheid (bv. vochtproblemen) en een minimale isolatie de woningkwaliteit. Verder vermeldt het attest hoeveel mensen in de woning mogen wonen.

Op de website van Wonen Vlaanderen vind je meer informatie over wat de minimale kwaliteitsnormen precies inhouden. De verplichte aanwezigheid van voldoende rookmelders is een belangrijke vereiste om het attest te verkrijgen.

Momenteel legt het Lokaal Bestuur Kruibeke geen sanctie op als het verplicht conformiteitsattest ontbreekt. Door middel van sensibilisering wil Kruibeke de verhuurders attent maken op de verplichting.

Garanties op woonkwaliteit

Ook al is er momenteel geen sanctie op het ontbreken van een conformiteitsattest, toch is dit attest belangrijk. Dankzij het conformiteitsattest beschikken zowel huurder als verhuurder over een erkend kwaliteitslabel van de huurwoning. Op die manier heeft de eigenaar een juridisch bewijs dat zijn pand voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen op het ogenblik van de afgifte van het conformiteitsattest. Beantwoordt je woning niet aan de normen, dan kan de huurder om herstel of om de ontbinding van de huurovereenkomst vragen aan de vrederechter.

Gefaseerde invoer

Het verplicht conformiteitsattest geldt enkel voor nieuwe huurcontracten waarbij de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats. Het invoeren gebeurt in verschillende fasen. De verplichting wordt ingevoerd als volgt: 

  • Vanaf 01/01/2022 voor nieuwe verhuringen van met bouwjaar vóór 1972.
  • Vanaf 01/04/2025 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1985.
  • Vanaf 01/04/2028 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1998.
  • Vanaf 01/01/2031 voor nieuwe verhuringen van woningen geldt de verplichting voor alle woningen met een bouwjaar ouder dan 20 jaar.

Hoe aanvragen?

Wens je na te gaan of de woning die je wenst te verhuren voldoet aan de Vlaamse Wooncode? Dan kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen.

Een woningcontroleur komt ter plaatse langs voor een inspectie. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. Zijn er geen of slechts beperkte gebreken dan krijg je als eigenaar een conformiteitsattest. In het andere geval ontvang je een overzicht van de gebreken die moeten worden weggewerkt alvorens je de woning gaat verhuren.

Voor de conformiteitsonderzoeken werkt het lokaal bestuur samen met de woningcontroleur van Woonwijzer Waasland (Interwaas).

Een conformiteitsonderzoek aanvragen doe je door het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar woonwijzerwaasland@interwaas.be

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Je kan een conformiteitsattest aanvragen als:

  • verhuurder;
  • eigenaar.

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een woningonderzoek:

  • door de dienst huisvesting, door het sociale huis en/of door Wonen Vlaanderen.

Een onderzoeker gaat ter plekke langs en constateert of de woning wel of niet voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode:

  • Is deze eerste controle positief en voldoet de woning aan de rookmeldersverplichting? Dan wordt een conformiteitsattest uitgereikt.
  • Blijkt uit deze controle dat de woning niet conform is, dan wordt de woning verder opgevolgd en volgt er binnen de drie maanden een hercontrole. Wanneer de woning  na de hercontrole in orde is, ontvang je een conformiteitsattest.
  • De woning mag niet verhuurd worden zolang ze niet voldoet aan de minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode. Wordt de woning toch verhuurd na een negatieve hercontrole dan start een administratieve procedure woningkwaliteit op. Dit is een procedure waarbij een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen een onderzoek zal uitvoeren. Deze kan leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring.

Kostprijs

De kostprijs van het conformiteitsattest bedraagt 62,50 euro. Met dit document heeft de verhuurder een officieel document dat bevestigt dat het pand voldoet aan de voorwaarden.

Verdere info

Heb je hierover nog  verdere vragen? Neem dan contact op met de Dienst Wonen.

Heb je te horen gekregen dat je de woning moet renoveren om in overeenstemming te zijn met de Vlaamse Wooncode? Maar hoe begin je daaraan en van welke premies kan je gebruik maken? Voor deze en andere vragen kan je terecht bij Woonwijzer Waasland. Stel je vraag via het webformulier of maak een afspraak. Ook voor andere vragen rond huren, verhuren en woonkwaliteit, kan je terecht bij Woonwijzer Waasland.

Ook de campagne rond woningkwaliteit van de Vlaamse overheid kan je verder op weg helpen: Wonen doe je niet op goed geluk.

Relevante regelgeving

De gemeenteraad keurde de gemeentelijke verordening goed op 20 december 2021.

Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 3 “Woningkwaliteitsbewaking”, Deel 3“Conformiteitsattest” en in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 3“Woningkwaliteitsbewaking”, Deel 3 “Conformiteitsattest”.