Inkomensgarantie voor ouderen

Inhoud

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65+'ers. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

Je moet:

 • minstens 65 jaar zijn
 • Belg, of onderdaan van de Europese Unie, of vluchteling, of staatloos, of van een onbepaalde nationaliteit zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
 • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

Of je recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

Je kan ook zelf een aanvraag indienen, bv. wanneer jouw inkomen of leefsituatie veranderd is.

Je kan de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

 • bij jouw gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
 • bij de Federale Pensioendienst - FPD (in persoon of via een gevolmachtigde)
  • op een van de zitdagen die de FPD in heel wat gemeentes organiseert
  • in een regionaal kantoor van de FPD
  • in de Zuidertoren te Brussel, de hoofdzetel van de FPD
 • via de website www.pensioenaanvraag.be.

Wat meebrengen

identiteitskaart

Kostprijs

Het bedrag dat je kunt ontvangen is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Je ontvangt het basisbedrag als je jouw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woon je alleen en deel je jouw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvang je het verhoogde bedrag.

Gerelateerde items