Parkeerverbod/ Inname openbaar domein

Inhoud

 • Plan je werken waarbij je een container, stelling, kraan of ander bouwmateriaal op het openbaar domein moet plaatsen?
 • Plan je een verhuis of komt er een vrachtwagen materiaal leveren waarbij een gedeelte van het openbaar domein tijdelijk ingenomen moet worden?
 • Ben je een aannemer, ga je (ver)bouwen en moet je een werfvoertuig, bouwmaterialen, kraan, stelling, container of iets anders kwijt op het openbaar domein?
 • Werk je voor een nutsmaatschappij of gemeentelijke diensten en wil je werken uitvoeren?

Voor al deze zaken heb je een vergunning voor 'inname openbaar domein' van het lokaal bestuur Kruibeke nodig. Via deze vergunning krijg je de toelating om tijdelijk een deel van het openbaar domein in te nemen. Neem je daarbij ook een of meerdere parkeerplaatsen in? Dan heb je ook parkeerverbodsborden nodig. 

Procedure

Vergunning

Je dient de aanvraag via de online toepassing in.

Aanvraag indienen

Heb je hierbij hulp nodig, dan helpen wij je graag doorheen deze procedure. Hiervoor kan je contact opnemen met de Technische Dienst.

Voor het afhandelen van je aanvraag dien je met volgende termijnen rekening te houden:

 • Inname op de prioritaire assen : maximaal 30 kalenderdagen
 • Inname in de overige straten: maximaal 7 kalenderdagen
 • Parkeerverbod voor voorhuis en/of levering: maximaal 3 kalenderdagen

Nadat je aanvraag inname openbaar domein wordt goedgekeurd, krijg je een online verzoek tot betaling. Na betaling krijg je de vergunning onmiddellijk in je mailbox.

Als je geen parkeerplaats(en) inneemt, heb je enkel de vergunning nodig. 

Parkeerverbodsborden

Ben je een particulier en heb je parkeerverbodsborden nodig omdat je parkeerplaats(en) inneemt? Dan kan je deze borden ontlenen bij de gemeentelijke Technische Dienst, Kattestraat 169 in Kruibeke. Je maakt hiervoor een afspraak via 0473 56 28 75. Let erop dat je de parkeerverbodsborden minstens 48 uur vooraf plaatst, zodat andere weggebruikers tijdig geïnformeerd zijn. Na het plaatsen van de parkeerverbodsborden neem je best foto’s van de zone waar het parkeerverbod geldt.  Zo kan je aantonen dat de ingenomen zone reeds vrij was of niet.

Kostprijs

Vergunning

Aan deze vergunning is in de meeste gevallen een belasting gekoppeld:

 • Inname openbaar domein: € 0,50/m²/dag met een minimum van € 25. 
  Indien de inname hoogstens 7 kalenderdagen bedraagt, krijg je een vrijstelling van belasting.
 • Afsluiten van de rijbaan: € 50/dag.
 • Gebruik van parkeerverbodsborden door particulieren: gratis.

Je doet er dus voordeel aan om de inname openbaar domein te beperken in de tijd en zo de overlast voor iedereen zo klein mogelijk te houden.

Voor laattijdige aanvragen, met uitzondering van aanvragen op prioritaire assen, is een spoedprocedure mogelijk (tot 48 u voor datum van de inname). Hiervoor rekenen we een extra administratieve kost van € 50 aan.

Vrijstelling?
Het lokaal bestuur Kruibeke voorziet in een aantal gevallen een vrijstelling van belasting. Of je voldoet aan deze vrijstelling vind je terug in het belastingreglement 'Tijdelijke privatisering van het openbaar domein' (Art. 6 - vrijstellingen).

Ook al ben je vrijgesteld van belasting, toch dien je steeds een aanvraag tijdelijke inname openbaar domein in te dienen. Het innemen van het openbaar domein zonder vergunning is steeds strafbaar.

Parkeerverbodsborden

Heb je ook parkeerverbodsborden nodig? Dan kan je deze als particulier gratis ontlenen. 

Bekijk ook

Charter Werftransport

Gaat jouw aanvraag over een schoolomgeving? Hou er dan rekening mee dat op schooldagen leveringen, werftransporten, zwaar vervoer niet worden toegelaten tijdens de in- en uitlooptijden van de scholen. Dit is bepaald in het charter werftransport (zie downloads).