Jeugdterrein Rupelmonde saneringswerken

Gepubliceerd op maandag 13 nov 2023 om 10:36
Sinds maandag 13 november 2023 zijn de saneringswerken van de voormalige stortplaats in de Broekstraat van start gaan. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft hiervoor groen licht gegeven en de aannemer ontving een aanvangsbevel.

De werken omvatten:

  • Het verwijderen van vegetatie (onkruid en bomen), inclusief van de Japanse Duizendknoop, een exoot die niet gewenst is in onze gebieden.
  • Het nivelleren van de stortplaats (grond vlak maken).
  • Het afdekken van de stortplaats met 50 cm nieuwe grond en een doek dat voor een fysieke scheiding zorgt tussen de twee lagen.
  • Tot slot volgt ook nieuwe groenaanleg op het einde van de werken. 

Concreet gaat het om de percelen die gemarkeerd staan in rood (zie verduidelijkende schets), namelijk een strook grond vóór en naast de jeugdlokalen. Deze zones werden sinds de ingebruikname van de jeugdlokalen preventief afgescheiden met een omheining.

Veiligheidsmaatregelen

Uiteraard verlopen deze werken op een veilige manier, zoals vastgelegd in het saneringsdossier:

  • De saneringstechniek werd goedgekeurd door de OVAM en de werken worden begeleid door een externe bodemsaneringsdeskundige.
  • De werken worden in een natte periode uitgevoerd om stofvorming te vermijden. Er wordt ook niet gewerkt in het weekend.
  • Tijdens de werken wordt de werfzone afgeschermd met tijdelijke werfhekkens en er wordt geen stortmateriaal afgevoerd.
  • Na de uitvoering van de werken zal de staat van de afgedekte stortplaats nog 30 jaar lang worden gemonitord door een externe bodemsaneringsdeskundige.

Wat na deze werken?
De werken zullen vermoedelijk begin 2024 afgelopen zijn.

Na de werken zal het terrein volledig veilig en bruikbaar zijn en wordt het opengesteld als speelzone voor de jeugd.

Extra informatie nodig?  
Heeft u nog vragen? Dan kan u terecht bij de Technische Dienst via td@kruibeke.be, 03 740 02 36 of tijdens de openingsuren in het gemeentehuis.