Kandidaat bij verkiezingen

Inhoud

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om je kandidaat te kunnen stellen voor de verkiezingen. Ook de kandidatenlijst moet samengesteld zijn volgens een aantal regels.

Voorwaarden

Een algemeen geldende regel is dat niemand zich kandidaat mag stellen voor verschillende verkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden.

Verkiezingen 9 juni 2024

De Europese verkiezingen, de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de verkiezingen van de Gewest- of Gemeenschapsparlementen hebben elk hun eigen wetgeving. De regels voor de kandidaatstelling zijn hier terug te vinden:
https://verkiezingen.fgov.be/kandidaten.

Verkiezingen 13 oktober 2024

De verkiezingen voor de gemeenteraden en de provincieraden worden georganiseerd door de gewestelijke overheden. De voorwaarden vind je hier.

Procedure

Verkiezingen 9 juni 2024

Je kan een kandidatenlijst indienen:

 • online via de toepassing MARTINE ten laatste op zaterdag 13 april 2024 om 12 u.
 • op papier (voorbeeldformulier op te vragen via een contactformulier of per post) op vrijdag 12 april 2024 tussen 14 en 16 u en op zaterdag 13 april 2024 tussen 9 en 12 u in het college- of kieskringhoofdbureau.

Verkiezingen 13 oktober 2024

De lijsttrekker van een kandidatenlijst voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen dient tussen woensdag 4 september om 9 u en zaterdag 14 september 2024 om 16 u een voordrachtsakte in bij de voorzitter van het:

 • gemeentelijk hoofdbureau (gemeenteraadsverkiezingen)
 • provinciedistrictshoofdbureau (provincieraadsverkiezingen)

De indiening moet voor het eerst verplicht digitaal gebeuren (verdere info volgt). De lijsttrekker kan eventuele bijlagen op papier overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau op zaterdag 14 september 2024 tussen 9 en 12 u en tussen 13 en 16 u.

Meer info

Publieke verkiezingsborden

In Kruibeke mogen politieke partijen hun affiches en aanplakbiljetten op het openbaar domein enkel op borden van de gemeentediensten aanplakken. Van zodra de kandidatenlijsten zijn opgemaakt en de lijstnummers bekend zijn, worden de borden ingedeeld en voorzien van lijstnummers. Die borden komen in het centrum en de deelgemeenten:

Locatie verkiezingsborden:

 • Kruibeke:
  • Kerkplein over O.L.Vrouwplein 22
  • Aan de Wissel: Bazelstraat (over bakkerij Haerens nr 87)
 • Bazel:
  • Dorp: over Kruibekestraat 2
  • Aan de Wissel: over Kruibekestraat 86
  • Kruispunt Hoogstraat/Daalstraat 
 • Rupelmonde:
  • Mercatorplein
  • Temsestraat

De borden blijven staan tussen beide verkiezingen.

Bijlagen

 • Politiebesluit 20240502.pdf 155,1 Kb
 • kandidatenlijst Vlaams Parlement.pdf 115,6 Kb
 • kandidatenlijst Kamer van Volksvertegenwoordigers.pdf 100,3 Kb
 • Bericht over de plaats waar de namen van de getuigen in ontvangst zullen worden genomen.docx 21,2 Kb