Kastelen van de Schelde

Gepubliceerd op donderdag 15 jul 2021 om 13:10
Kastelen van de Schelde speelt in op het toeristische groeipotentieel van de Scheldevallei. Toerisme Vlaanderen en Regionaal Landschap Schelde-Durme willen hier een netwerk van erfgoedsites uitbouwen met als hoofdrolspelers de kastelen van Wissekerke (Kruibeke), Bornem en Laarne.

Kastelen als toeristische trekpleisters

Deze drie kastelen liggen op de as tussen het Steen van Antwerpen en het Gravensteen van Gent en zullen meer worden opengesteld voor het publiek. Met deze nieuwe toeristische trekkers willen de projectpartners toeristen de weg tonen naar de Schelde, zijn idyllische dorpen en erfgoed, zijn streekbieren en zijn unieke slikken, schorren en overstromingsgebieden.

Op vlak van investeringen ligt de focus van dit dossier op de kastelen van Bornem, Laarne en Wissekerke. Daarnaast investeert het project ook in het kasteel d’Ursel in Hingene en in Dendermonde. Het verhaal en de marketing trekken dit open naar de ganse Scheldevallei, inclusief de kunststeden Gent en Antwerpen.

In de kastelen van Wissekerke, Bornem en Laarne wordt gefocust op vier punten:

  1. De kastelen zelf worden maximaal opengesteld voor bezoekers.
  2. Ze krijgen allen een state-of-the-art onthaal.
  3. Ze worden sterk ingebed in de nabije en ruimere omgeving (connecting the dots).
  4. Elk van de kastelen pakt uit met een extra ‘reason to visit’.

Kasteel Wissekerke

Ondertussen gingen de weken aan kasteel Wissekerke van start. 


In de eerste fase gebeurden aanpassingswerken om het kasteel veilig en conform de hedendaagse museale normen te krijgen (stabiliteit van de vloeren, vernieuwing van de elektriciteit en sanitair, integratie van ventilatie, ..)

Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe beleving. Denk aan projecties, op maat gemaakte meubeltjes, soundscapes, authentieke snuisterijen, … zelfs door enkele plaatselijke talenten die zich opgaven als ‘makers van het kasteel’. 

Ook de restauratie van de Koebrug is opgestart, de brug die reeds enkele jaren in de steigers stond. Enkel het zuidelijke stuk park zal dan nog toegankelijk zijn.

In augustus start ook de buitenaanleg: een nieuwe toegangsbrug, vernieuwing van de paden, oprichten van enkele hedendaagse verblijfsplekken. Het kasteeldomein zal dan tijdelijk volledig afgesloten zijn, om uiteindelijk begin 2023 in volle glorie te heropenen.