Kindergemeenteraad

Doel

Het recht op inspraak en participatie van kinderen is één van de sleutelbegrippen van het Kinderrechtenverdrag van 20 november 1989. Het erkent kinderen als volwaardige burgers die op een actieve wijze aan de samenleving moeten kunnen deelnemen.

Net zoals iedereen hebben kinderen het vermogen om een eigen en unieke betekenis te geven aan de dingen en de mensen om zich heen. Zij hebben dan ook het recht dat met hun inzichten rekening zou gehouden worden.

Op 9 maart 2020 werd daarom beslist door de gemeenteraad om een kindergemeenteraad op te richten.

Werking

De kinderen worden via de kindergemeenteraad niet alleen daadwerkelijk bij het beleid betrokken, ze krijgen ook uitdrukkelijk de kans om al doende de nodige vaardigheden te leren van een democratisch beslissingsproces.

De kindergemeenteraad vergadert minimaal 3 keer per jaar.Op verzoek van het college/gemeenteraad of op eigen initiatief formuleren ze adviezen. 

Uit elke basisschool worden elk jaar 2 leerlingen afgevaardigd die de kinderen van Kruibeke vertegenwoordigen.

Samenstelling

 • Leden Kindergemeenteraad

  • Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw
   • Elodie Goethals
   • Vince Stephens
  • Gemeenteschool De Eenhoorn
   • Senna Daelman
   • Aline De Witte
  • Basisschool Mercator
   • Rey De Cleen
   • Ian Vermeulen
  • Vrije Basisschool Sint-Petrus
   • Lukas Van Eynde
   • Noi Lion
  • Vrije Basisschool Sint-Jan Berchmans
   • Mill Clymans
   • Noor Janssens
  • Basisschool Reynaert
   • Azzedine Jamlaoui
   • Olivia Van Gool

  Functies

  Lid