Kleuterparticipatie

Inhoud

Het is belangrijk dat kinderen vanaf 2,5 jaar naar school gaan.

Voldoende gestimuleerd worden tijdens de eerste levensjaren is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuteronderwijs speelt op dat vlak een belangrijke rol.

Kind & Gezin volgt kinderen die niet naar school gaan op en gaat indien nodig op huisbezoek. Ook het CLB kan in het kader van kleuterparticipatie en het vermijden van leerachterstand en taalontwikkeling afwezigheden opvolgen vanaf 2,5 jaar.