Klimaatplan Kruibeke

Inhoud

Het lokaal bestuur wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Hiertoe wordt een Energieplan ontwikkeld waarbij het lokaal bestuur het goede voorbeeld toont en de opgedane kennis ter beschikking stelt en promoot naar alle inwoners en bedrijven van de gemeente.

Dit actieplan focust vooral op een CO2-reductie tegen 2020 in kader van de Covenant of Mayors, een wereldwijd initiatief van steden en gemeenten die meer dan 20% CO2 willen reduceren tegen 2020. Kruibeke heeft de ambitie om tegen 2020 een CO2-reductie van 40% te realiseren.