Knotters gezocht

Gepubliceerd op woensdag 7 sep 2022 om 11:28
Knotbomen zijn van onschatbare waarde voor de natuur, maar moeten elke 5 tot 9 jaar geknot worden. Daarom kan je je aanmelden als knotter (houtzoeker) of kan je je bomen doorgeven om te laten knotten.

Knotbomen zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Onder meer de steenuil, gekraagde roodstaart, holenduif en ringmus houden ervan om hun nestte maken in knotbomen. Knotbomen hebben daarnaast ook een grote landschapswaarde. Wist je dat onze streek zelfs op wereldvlak bekend is voorhaar grote aantal knotbomen? Knotbomen maken dus deel uit van ons natuurlijk erfgoed, een reden te meer om ze goed te onderhouden.

Afhankelijk van de boomsoort moeten knotbomen elke 5 tot 9 jaar geknot worden. Zo niet, scheuren de takken af en kunnen ze jouw boom splijten. Mogelijks wordt dat jouw boom fataal en dat betekent een verlies voor de biodiversiteit en voor ons natuurlijk erfgoed!

Kruibeke is aangesloten bij Regionaal Landschap Schelde-Durme. Jij als inwoner kan daarom gebruik maken van het project Goed Geknot. Via dit project koppelt het Regionaal Landschap eigenaars van knotbomen aan vrijwillige knotters (houtzoekers). De vrijwillige knotters onderhouden de bomen gratis en krijgen als tegendienst het brandhout mee naar huis.

Knotbomen komen in aanmerking om geknot te worden als de takken minstens 5 jaar oud zijn. Heb jij zo minstens 5 bomen staan in een landschappelijke omgeving? Dan kan je je bomen ingeven via www.goedgeknot.be zodat deze gratis geknot kunnen worden door onze houtzoekers.

Wil jij ook graag knotten en heb je al wat ervaring? Surf dan naar www.goedgeknot.be en registreer je als houtzoeker. Het knotseizoen loopt van 1 november tot en met 28 februari. Wacht dus niet te lang om je te registreren op!